Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Inplantingsplan

Het inplantingsplan of situatieplan schetst waar het gebouw zich bevindt t.o.v. de omgeving: de ligging op het eigen perceel, maar ook de ten opzichte van de aanpalende erven, openbare wegen en andere gebieden. Hier is het belangrijk duidelijk aan te geven wat de oriëntatie is, al dan niet aan de hand van een windroos.