Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Kosten van de architect

De architect is verplicht om een schriftelijk contract op te stellen voor al zijn opdrachten. Het contract moet minstens de identiteit van de partijen, een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de opdracht, het ereloon, de verzekeringsregeling en de datum van de opmaak bevatten. Vervolgens zullen alle partijen dit ondertekenen. De architect heeft bovendien een informatie- en adviesplicht omtrent zijn werkzaamheden en beroep.

Het ereloon van de architect is niet bij wet bepaald, en verschilt van persoon tot persoon. Daarom is het verplicht dit duidelijk te bepalen in het contract. Het zal afhankelijk zijn van de omvang van de opdracht, het bouwproject zelf en de functies waarvoor hij wordt aangesteld. Het ereloon wordt betaald op de wijze en tijdstippen die vastgelegd zijn in het contract.