Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Lastenboek

Het bestek of lastenboek is van nature het meest uitgebreide onderdeel van ieder uitvoeringsdossier. Simpel verwoord is het een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de gebruikte materialen bij de bouw van je woning, van de details van de contracten en dit over de volledige uitvoering van de werken. Doorgaans zal de architect dit dossier samenstellen. Een lastenboek bestaat gewoonlijk uit twee delen: een administratief gedeelte en een technisch gedeelte.

Het lastenboek is meer dan enkel een verzameling van details en kan heel wat nut hebben voor de bouwer.

In de eerste plaats is het lastenboek sowieso een referentiekader waarbij men kan nagaan of iedereen zijn opdracht heeft vervuld. Zo kan men het er bij eventuele latere geschillen bijnemen als bewijs. Zijn de richtlijnen binnen het bestek niet opgevolgd door de betrokken partner, dan kan men hem aansprakelijk stellen voor de gemaakte fouten en daarbij verwijzen naar het lastenboek.

Bovendien kan het lastenboek ook gebruikt worden om andere discussies op een later tijdstip te vermijden. Het is dan ook aangeraden om zo gedetailleerd en volledig mogelijk te werk te gaan, want alles wat niet is opgenomen in het bestek kan misschien ooit wel eens voor problemen zorgen. Zijn er toch twijfels over de keuzes, dan kan men er ook gewoon de beide mogelijke keuzes in opnemen, zolang men dit duidelijk aangeeft. Kwestie dat men de beide werken niet simultaan uitvoert.

Ook ter vergelijking van verschillende offertes kan het lastenboek je het leven net iets makkelijker maken.

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen lanceerde enige tijd terug een modelversie van een bestek, het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Dit was gericht op bouwers van sociale huisvestingsprojecten en hielp hen bij de opmaak van bestekken op maat.

Intussen is het BBW uitgegroeid tot het standaardbestek voor woningbouw in Vlaanderen. Het feit dat het kosteloos en ongelimiteerd kan worden gedownload helpt natuurlijk ook. Ook jij kan het overigens hier vinden.