Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Meetstaat

In de meetstaat gaat men nog iets verder dan in het lastenboek. De meetstaat geeft een opsomming van alle gebruikte materialen met de hoeveelheden dat men van elk materiaal zal nodig hebben. Dit geeft de aannemers een referentiepunt waarop zij hun prijsoffertes kunnen baseren.

In praktijk zal de architect een blanco meetstaat opstellen die wordt doorgestuurd naar de verschillende aannemers. Zij vullen elk op zich het deel in dat voor hen interessant is en binnen hun vakgebied ligt. Na afloop verzamelt de architect alle ingevulde meetstaten en bedragen. Op basis daarvan zal hij een globale raming maken voor het hele huis.

Aandachtspunt

Architecten werken niet steeds een meetstaat uit, maar laten dit regelmatig over aan de aannemers zelf. De geïnteresseerde aannemers zullen dan elk voor zich een eigen meetstaat moeten opmaken waarop zij hun offertes kunnen baseren. Aangezien enkel de “winnende” aannemer (lees: de goedkoopste) iets zal verdienen aan zijn werk, zullen de meeste kandidaat-aannemers maar weinig tijd besteden aan die opmeting en schatting. Als bouwheer is het best om te zorgen dat de architect sowieso een meetstaat betrekt bij het opmaken van het lastenboek.