Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Technisch lastenboek

Het louter technische gedeelte van het lastenboek, het bijzonder bestek, geeft nauwkeurige, gedetailleerde en chronologische richtlijnen met betrekking tot de uit te voeren werken, de gebruikte materialen, de werking en inplanting van technieken, etc.

Per bouwfase geeft het bouwtechnische deel een beschrijving van hoe en waarmee men tewerk gaat. Enkele voorbeelden:

  • In welke mate is het huis geïsoleerd, met welk type isolatie en met hoeveel isolatie?
  • Uit welke elementen bestaat de dragende structuur en hoe verhouden die onderdelen zich met elkaar?
  • Hoe is het dak opgebouwd en waarom werd er gekozen voor die dakvorm?
  • Waar bevinden de aansluitingen voor de verlichting zich en hoeveel zijn er dat?
  • Op welke wijze is de woning luchtdicht gemaakt, en hoe wil men dat behouden?
    Uit welk materiaal bestaan de venstertabletten en bij welke ruiten worden ze geplaatst?