Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Veiligheidsdossier

Ongevallen op de bouwwerf zijn één van de meest voorkomende werkongevallen in België. Niet enkel onvoorzichtigheid vanwege de werkmannen maar evenzeer de verkeerde keuze in bouwmaterialen of fouten in de structuur zorgen voor heel wat veiligheidsrisico’s én uiteindelijk voor heel wat lichamelijke schade.

Bij elk bouwwerk moet dan ook een veiligheids- en gezondheidsplan worden opgesteld. Dit is een dossier dat de risicoanalyse, sensibilisering en preventieve maatregelen bevat om mogelijke werkongevallen te voorkomen. Een V&G-plan is verplicht voor werken die een verhoogd risico inhouden, voor werken die langer duren als 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijk vereisen, en voor werken die naar alle waarschijnlijkheid meer dan 500 mandagen in beslag zullen nemen. Voor alle andere bouwwerken dient men enkel een vereenvoudigde versie te voorzien, of volstaat zelfs een schriftelijke overeenkomst.

Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan.

Bij bouwwerken boven de 500m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. Hier zal de coördinator de erkend moeten zijn en de nodige ervaring en aanvullende opleidingen moeten aantonen.

Voor bouwwerken van minder dan 500m² zijn de voorwaarden soepeler. Hier is het de architect, of bij afwezigheid de eerste aannemer, die de veiligheidscoördinator aanstelt. Die moet niet erkend zijn. In se kan hij dus zelf die rol opnemen. Kleine bouwwerken vereisen enkel een specifieke beroepservaring en een bepaalde basisopleiding.

De persoon die de coördinator aanstelt is ook verantwoordelijk voor het toezicht op zijn taken.

Het loon van de veiligheidscoördinator wordt niet bij wet bepaald en zal dus afhangen van persoon tot persoon en van taak tot taak. Hij wordt betaald door de opdrachtgever van de werken, niet door degene die hem heeft aangesteld.

Werkwijze

Bij de start van de werken stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp een ontwerp op dat hij gedurende het hele proces aanpast en aanvult bij elke wijziging in de bouwwerken. Tegelijk opent hij het postinterventiedossier, waarbij hij hetzelfde doet. Het ontwerp lokaliseert en definieert de veiligheidsrisico’s en geeft aanwijzingen voor eventuele maatregelen. Alle relevante informatie voor de betrokkenen zal hij aan hen schriftelijk overdragen.

Tijdens de uitvoering van de werken bezoekt de veiligheidscoördinator-uitvoering de werf en onderzoekt hij of de werken op een veilige manier gebeuren. Hij controleert of de veiligheidsregels voldoende gevolgd worden en coördineert waar nodig de werken tussen de aannemers onderling. Na ieder bezoek bezorgt hij de betrokkenen een verslag van zijn bevindingen. Zelf houdt hij een coördinatiedagboek bij met alle opmerkingen van ieder werfbezoek.

Na afloop van de werken sluit hij het postinterventiedossier af. Het dossier bevat alle informatie over de structuren van het gebouw, de gebruikte materialen, de (al dan niet verborgen) veiligheidsrisico’s, de gezondheidsrisico’s en de getroffen maatregelen. Dit kan nuttig zijn om latere werken aan het gebouw of eventuele tussenkomsten van hulpdiensten te vergemakkelijken. Het dossier wordt afgegeven aan de bouwheer. De notaris zal het document ook overnemen in zijn akten.