Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Ventilatieverslag

Sinds 1 januari 2016 is het voor alle nieuwbouwprojecten verplicht om naast een EPB-verslaggever, ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is ook het geval voor verbouwingen waarbij minstens 75% van de muur, de vloer en het dak wordt geïsoleerd en de verwarmingsketel wordt vervangen. De maatregel komt er naar aanleiding van het engagement van Vlaanderen om op 20 jaar tijd de luchtkwaliteit in alle woningen te verhogen.

De verslaggever moet erkend worden door het Vlaamse Energieagentschap. Men wordt erkend per taak dat men moet uitvoeren. Voor elke taak moet men een online theoretische test afleggen. Het slagen hierop volstaat om erkenning te verkrijgen. Enkel bij mechanische ventilatie is er een extra praktijktest vereist. Iedereen die deelneemt aan het bouwproces kan zich laten erkennen als ventilatieverslaggever. Het kan eventueel ook worden opgesplitst onder de verschillende actoren. Meestal neemt de EPB-verslaggever echter het ventilatieverslag voor zijn rekening.

De verslaggever heeft een dubbele functie:

  • Voor de start van de werken stelt hij een ventilatieontwerp op dat het gekozen ventilatiesysteem meedeelt en de werking ervan. Het ontwerp dient hij dan in bij de databank voor de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie en deelt hij met de EPB-verslaggever. Die heeft het verslag nodig voor zijn startverklaring.
  • Na de werken moet hij ook een ventilatieprestatieverslag opstellen en indienen bij dezelfde databank. Het geeft de kenmerken, behaalde prestaties en kwaliteit van het ventilatiesysteem weer. De EPB-verslaggever heeft dit dan weer nodig voor de EPB-aangifte.