Ik bouw
Voorbereidende werken

Drainage

Drainage en droogzuiging worden vaak door elkaar gebruikt maar toch is er groot verschil. Drainage wordt preventief aangelegd om ondergrondse gebouwen of verdiepingen te beschermen tegen wateroverlast. Vaak zal het dan ook gebruikt worden als definitieve oplossing om kelders te behoeden voor vochtproblemen.

Werking

Bij drainage pompt men grond- en regenwater weg dat zich rond een kelder of ondergrondse garage bevindt. Dit gebeurt om preventief te verzekeren dat deze droog zullen blijven. Vooral voor gronden met een helling of met een hoog grondwaterpeil zal dit van groot nut zijn. De buizen komen dan rondom de voet van het bouwwerk te liggen zodat het alle water dat ermee in contact zou komen, kan opvangen. Deze vorm van drainage heet ringdrainage.

Een andere vorm van draineren vindt plaats door net onder het grondoppervlak buizen te leggen die regenwater snel kunnen afvoeren. Dit beperkt waterplassen en ander stilstaand water bij hevige regenval en onweders, maar wordt wel pas in een later stadium aangelegd.

De afvoer van het water dat door drainage wordt opgevangen, gebeurt via de riolering. Soms kan dit ook gebeuren via een waterput.

Problemen

Drainage wordt vaak gebruikt bij bouwgronden met een kleien of lemen bodemsamenstelling. Die grondsoorten laten namelijk maar moeilijk water door waardoor er een grote kans is dat het blijft staan. Om de tegengestelde reden kan men het niet gebruiken op percelen met een zanderige grond. Grondwater wordt er immers snel in opgenomen. Men moet sowieso opletten dat men bij drainage niet te veel verwaterde ondergrond of slib oppompt, wat dit zou verzakkingen kunnen veroorzaken.

Een drainagesysteem vereist elektriciteit, en dat kost geld. Om voortdurend een drainagesysteem te laten werken, zal men dus niet mogen vergeten dat het kostenplaatje hiervoor snel zal oplopen. Het zal dus van belang zijn om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.