Ik bouw
Voorbereidende werken

Grondonderzoek

Voor vele bouwers lijkt een bodemonderzoek, ook wel sondering, een overbodige investering. Niets is echter minder waar. Hoewel een sondering wettelijk niet verplicht is, kan het een enorme meerwaarde betekenen op termijn. De meeste architecten zullen er ook op aandringen om het uit te voeren. Uit het onderzoek zal onder andere blijken hoe de samenstelling van je ondergrond eruit ziet, hoe stabiel die is en wat het grondwaterpeil is. Op basis van de gegevens die het grondonderzoek aantonen, zal het voor jou mogelijk zijn om geïnformeerde keuzes te maken over welke funderingen en welke materialen je zal gebruiken voor het bouwen van je woning.

Waarom een grondonderzoek uitvoeren?

Een sondering uitvoeren kan op verschillende momenten in het bouwproces van belang zijn. Alvorens je overgaat tot het aankopen van een bouwgrond kan het grondonderzoek je al zeggen waaraan je je kan verwachten. Wanneer je merkt dat het draagvermogen van de bouwgrond in kwestie niet voldoende zal zijn om jouw plannen op te verwezenlijken, zoek je beter nog wat verder.

Ook bij het onderhandelen over een prijs is een grondig bodemonderzoek een handig instrument. Het vermindert de kans dat je een kat in een zak koopt en op een later moment merkt dat je grond eigenlijk niet zo veel waard is.

Heb je dan toch een grond gekocht dan bepaalt de sondering mee over je kosten. Zo kan je heel wat geld uitsparen door van bij de aanvang van de werken de juiste structuren en materialen te gebruiken. Doe je dit niet en blijkt dat de gekozen fundering jouw woning niet genoeg kan dragen, dan zullen er zware en dure werken nodig zijn om dit probleem te herstellen. Een grondig bodemonderzoek kan je zo heel wat tijd, geld en moeite besparen.

 

bodemonderzoek

Werking

Gespecialiseerde sonderingsfirma’s nemen het onderzoek meestal voor hun rekening. Met speciale machines stuwen ze een holle buis met regelmatige snelheid in de bodem. Door gebruik te maken van een constante snelheid zal men kunnen nagaan hoe stevig de ondergrond is. Hoe moeilijker de buis in de grond geraakt, des te stabieler die zal zijn. Door dit op verschillende plaatsen op je perceel te doen, zal je kunnen nagaan wat het precieze draagvermogen ervan is. Voor een gemiddelde woning, bestaande uit een gelijkvloers en één bovenverdieping, wordt doorgaans een minimale drukkracht van 10 ton toegepast. Vanaf twee verdiepingen start men bij 20 ton.

Na het onderzoek volgt een rapport met gedetailleerde resultaten over de grond. Het gaat om grafieken met meetgegevens van onder andere het grondwaterpeil en de dichtheid van de grond, maar ook een voorlopige beschrijving van de grondsamenstelling en zelfs al een eerste advies over de mogelijke funderingen en materialen. Vaak gaat het onderzoek gepaard met een grondboring waarbij men stalen neemt van de grond en precies kan eggen wat de componenten ervan zijn. Zo kan men ook lagen opsporen die misschien later voor problemen met de stabiliteit kunnen zorgen.

Architecten en het grondonderzoek

Vaak zal de architect voor aanvang van de werken al aandringen op een grondonderzoek. Omwille van zijn informatieplicht moet hij de bouwheer namelijk zo goed mogelijk bijstaan en inlichten over alle mogelijke problemen. Een dergelijk onderzoek legt in dat opzicht al veel van de mogelijke problemen bloot. Laat hij dit na te doen, dan kan hij achteraf aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming in de uitvoering van zijn taak. Daarbij zal die aansprakelijkheid ook niet gedekt worden door zijn verzekering aangezien die informatieplicht een dwingende voorwaarde is voor het afsluiten van zo’n verzekering. Wanneer dus blijkt dat de architect geen grondonderzoek heeft voorgesteld en er daardoor een verkeerde fundering is gelegd, zal zijn verzekering zich kunnen terugtrekken. Wanneer blijkt dat de architect dit wel heeft voorgesteld, maar de bouwheer dat advies naast zich heeft neergelegd, dan kan bij problemen de aansprakelijkheid worden aangevochten en zal die ten hoofde van de bouwheer worden gelegd.