Ik bouw
Voorbereidende werken

Sanering

Vaak kan na onderzoek blijken dat de ondergrond van je bouwgrond erg verontreinigd is. Dit kan het geval zijn wanneer je bouwgrond in het verleden een andere bestemming had, zoals bijvoorbeeld industrie, maar ook na afbraak van oude bouwwerken. We kijken dan wel naar onze eigen gezondheid en naar wat we rondom ons zien, maar ook wat onder ons ligt is niet onbelangrijk. Via bodemsanering kunnen experten die ondergrond opnieuw vrij en proper maken, zodat je zonder zorgen aan je bouwproject kan beginnen.

De mate waarin de grond moet gereinigd worden, hangt af van een aantal factoren. Zo zullen de mate van verontreiniging, de wettelijke bepalingen, de mogelijke risico’s van de verontreiniging, de locatie en het toekomstige gebruik van de locatie allen van invloed zijn op welke techniek men zal gaan gebruiken. Bovendien wil je natuurlijk ook zo goedkoop en snel mogelijk te werk gaan.

kraan, aarde

Werking

Bodemsanering houdt in dat je de verontreiniging van je perceel wil beperken of ongedaan maken. Dit zal ook nodig zijn voor het verkrijgen van een bodemattest wat in vele gevallen zal nodig zijn. Er zijn doorgaans drie technieken die worden toegepast om de grond te reinigen.

In situ saneren

Bij in situ (Latijn voor “op de plaats”) sanering wordt de verontreiniging in de bodem ter plaatse verwijderd. Bij deze vorm van saneren zal men de grond reinigen zonder dat er iets van grond zal worden weggehaald. De structuur en samenstelling van de bodem worden op die manier amper veranderd.

Deze techniek wordt vooral toegepast op plaatsen waar overmatig grondverzet voor problemen zou kunnen zorgen bij aanpalende erven of gebouwen. Bovendien is deze manier van saneren ook vrij voordelig. Het grootste nadeel hiervan is dat men regelmatig achteraf opnieuw zal moeten saneren.

Ex situ saneren

Waarbij in situ saneren amper aan de ondergrond wordt geraakt, wordt bij de ex situ saneren de volledige verontreiniging verwijderd. Men graaft de grond af en voert die af naar een verwerker die die grond saneert. Wanneer de grond gereinigd is, wordt die teruggevoerd naar de plaats vanwaar die afkomstig is. In praktijk is het de meest gebruikte vorm van saneren.

Vaak zal er voor de ex situ-sanering eerst een grondwaterzuivering moeten plaatsvinden om ook het grondwater opnieuw te reinigen. De techniek is ondanks het nodige vervoer toch snel uit te voeren. Aan de andere kant is het wel een duurdere oplossing en zal er meer overlast zijn voor de buren door het voortdurende transport.

On site saneren

Dit is eigenlijk een combinatie van de twee bovenstaande technieken. Bij on site saneren wordt de bodem uitgegraven en ter plaatse gesaneerd. Dit heeft het voordeel dat men snel maar toch grondig kan te werk gaan. Men wordt immers niet belemmerd door de mogelijkheid dat de grond zal verschuiven. Deze manier van saneren vereist wel meer ruimte en is vrij duur doordat de gespecialiseerde werktuigen om te saneren ter plaatse moeten komen.