Ik bouw
Werfinrichting

Bouwplaatsvoorzieningen

Het eerste waaraan men denkt wanneer men begint te bouwen is slechts zelden de inrichting van je bouwwerf. Maar de juiste inrichting, met de juiste voorzieningen, kan een wereld van verschil maken. Het is dan ook aangewezen om toch voldoende tijd te steken in het uitvinden wat er nu allemaal nodig is om een vlot bouwproces mogelijk te maken.

Wanneer je werkt met een hoofdaannemer is het mogelijk dat hij zich over de inrichting van de bouwwerf zal ontfermen en dat dan doorrekent op de factuur. Je kan natuurlijk ook zelf aan de slag gaan en de nodige materialen en voorzieningen huren en (laten) plaatsen. Toch is het aan te raden dat je in overleg gaat met de aannemers, vakmannen, architect en anderen die je raad kunnen geven over wat nodig en nuttig is. Er zijn genoeg bedrijven die gespecialiseerd zijn in de inrichting van bouwwerven en specifiek in het verhuren van bouwplaatsvoorzieningen.

Sociale voorzieningen

Uit onderzoek blijkt dat aannemers steeds meer focussen op het inrichten van sociale voorzieningen voor hun werklieden. Dit komt door het positieve effect dat ze hebben op de geleverde arbeid. Hoe gelukkiger de vakmannen zijn en hoe meer comfort er kan worden geboden, des te hoger de productiviteit, het rendement en de kwaliteit van de werken. Bovendien zorgen degelijke faciliteiten voor een betere gezondheid, wat dan weer de alertheid en veiligheid in de hand werken.

Het onderwerp van de sociale voorzieningen kan je terugvinden in de collectieve arbeidsovereenkomst en is afhankelijk van de grootte van de bouwwerf. Minimaal moet men beschikken over een plaats waar werklieden zich kunnen wassen, kleden en hun persoonlijke voorwerpen en kleren kunnen opbergen. Ook mobiele toiletten worden steevast voorzien. Andere sociale voorzieningen zijn algemene kleedkamers, doucheruimtes, drankvoorzieningen, rustlokalen, eetruimtes en schaftwagens.

dixi, toilet, bouwwerf

Tijdelijke nutsaansluitingen

Ook bij de tijdelijke bouwwerven kan het nuttig zijn om te beschikken over lopend water, elektriciteit en zelfs gas. Vooral bij grotere bouwplaatsen met veel werklui zal men opteren om eigen aansluitingen te hebben. Die kan je verkrijgen door ze in eigen beheer of via gespecialiseerde adviesbedrijven aan te vragen bij de nutsbedrijven.

De aansluitingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verlichten van de bouwwerf. Dit bevordert niet enkel de veiligheid maar kan er ook voor zorgen dat men op slecht verlichte en minder toegankelijke plaatsen nu ook gewoon verder kan werken. Ook op dagen dat de zon later opkomt of achter de wolken zit verstopt is verlichting geen overbodige luxe. Watervoorziening kan dan weer helpen bij de sociale voorzieningen, maar ook voor het gebruik van machines, het aanmaken van bepaalde materialen en het reinigen van oppervlakken.

Transport van personen en goederen

Op een bouwwerf moeten er heel wat dingen worden verplaatst. Een onderdeel van de bouwwerfinrichting zal dan ook het horizontaal vervoer van personen en materialen zijn. In de eerste plaats heb je natuurlijk kranen en andere takels, maar ook goederenliften zijn hier een mogelijkheid. Voor toekomstige bouwwerken die beperkt zijn in hoogte zijn er hoogtewerkers en steigers. Voor hogere gebouwen kunnen dan weer personenliften worden geïnstalleerd.

Tijdelijke huisvesting

Onder tijdelijke huisvesting verstaat men alles waarin men mensen en goederen kan onderbrengen, zoals tijdelijke opslagplaatsen, kantoorruimtes en containers voor het onderbrengen van de sociale voorzieningen. In sommige gevallen zullen er ook tijdelijke woonunits voorzien worden voor de bewoners of werklieden.

Divers

Ook ander machines en gereedschappen dan degene reeds vermeld, kunnen onderdeel uitmaken van de bouwplaatsinrichting wanneer die al niet voorzien worden door de aannemers of anders bouwpartners zelf. Denk ook aan containers voor vuilnis en bouwafval, extra steigermateriaal, handgereedschap en kettingen.