Ik verbouw
Aankoop woning

EPC

In de huidige maatschappij en specifieker de bouwsector wordt meer en meer de nadruk gelegd op energiebesparing. Ook bij het aankopen van een woning is dit het geval. Wanneer men een woning wil verkopen of verhuren moet men immers in het bezit zijn van een EPC, oftewel een energieprestatiecertificaat. Dit document toont aan de hand van een EPC-score aan hoe energiezuinig een gebouw precies is. Bij het kopen van een woning zijn de potentiële kopers zo meteen op de hoogte van de energiezuinigheid van hun woning, en de eventuele aanpassingen die ze nog zullen moeten doen.

Met de invoering van het EPC, en de overgang naar een nieuwe versie begin 2019 streeft de overheid naar meer duurzaamheid en een afname van het energieverbruik.

bar, huizen, kleuren

Wanneer is een EPC verplicht?

Een EPC moet verplicht worden aangevraagd vooraleer een woonunit wordt te koop of te huur gezet. Men bedoelt daarbij “iedere autonome woonruimte met een eigen toilet, een eigen douche of bad en een eigen keuken of kitchenette”. Doe je dit zonder enige vorm van schriftelijke publieke reclame, bijvoorbeeld onder familieleden of door louter mondeling contact, dan vervalt de verplichting van het EPC. Men gaat er dan van uit dat de partijen voldoende geïnformeerd is over de energiezuinigheid van de woning.

Elk energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Wanneer de geldigheidsdatum ervan is verstreken zal je dan ook een nieuw EPC moeten laten opmaken. Is dit niet het geval dat zal je bij verkoop of verhuur het EPC blijven gebruiken voor zover de termijn niet is verstreken.

Wanneer je sinds het opmaken van je laatste EPC de woning energiezuiniger hebt gemaakt, staat het je volledig vrij om een nieuw EPC aan te vragen. Dit kan interessant zijn om de woning interessanter te maken voor potentiële kopers of huurders. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat woningen met een lage EPC-score gemiddeld een maand sneller van de markt zijn dan woningen met een hogere EPC-score.

Uitzonderingen

Een EPC is niet nodig:

  • bij onderlinge verkoop of verhuur zonder publieke reclame.
  • bij verkoop of verhuur van onbewoonbaar verklaarde units.
  • bij verkoop of verhuur van woonboten.
  • bij verkoop of verhuur van een deel van de eigendom.
  • bij verhuur van een vakantiewoning voor een periode van minder dan 2 maanden.
  • bij verhuur van een serviceflat of noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst.

Hoe ga je te werk?

Een EPC moet worden opgesteld door een expert, namelijk de energiedeskundige type A. Hij doet de nodige vaststellingen en onderzoekt de isolatiematerialen, ramen, verwarming, ventilatie, etc. Hij doet daarvoor een plaatsonderzoek maar mag zich ook baseren op bewijsstukken die door de eigenaar worden aangevoerd. Die stukken moeten de aanwezigheid bevestigen van isolatie, materialen, toestellen en andere technieken die het energieverbruik kunnen beïnvloeden. Zijn bevindingen noteert hij in het gespecialiseerde softwareprogramma van de overheid. Zijn onderzoek neemt ongeveer een halve dag in beslag. Na afloop zal hij jou een certificaat bezorgen die de EPC-score van je woning bevat. Een lijst van erkende energiedeskundigen type A kan je terugvinden op de website van het Vlaamse Energieagentschap.

Ook wanneer je niet meer in bezit bent van het fysieke certificaat, maar het oorspronkelijk wel nog geldig is, kan je terecht bij de deskundige die je het EPC heeft verleent. Bij verlies bezorgt hij je dan een duplicaat. Is dit niet mogelijk, of weet je niet of je woning wel een EPC heeft, dan kan je contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap die je een kopie zullen bezorgen. Daarvoor moet je wel een schriftelijk bewijs kunnen voorleggen dat je de eigenaar bent van het pand.

huis, tekst, cijfer, balk

Betekenis

Het nieuwe EPC dat sinds 1 januari 2019 is ingevoerd is veel visueler dan haar voorganger. Hierop staat een score van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Bij die score hoort ook een kleurenbalk gaande van groen naar rood. Dit geeft een duidelijkere en meer in het oog springende weergave van de energieprestaties van een woning. Het wordt ook steeds toegevoegd aan advertenties en zoekertjes.

Aan elk onderdeel van het huis wordt een score toegekend. Achteraf bekijkt men het gemiddelde. Je krijgt dan ook aanbevelingen hoe je elke score kan verbetering en waar de grootste problemen zitten. Zelfs een kostenraming van de aanpassingen wordt regelmatig toegevoegd.

Kostprijs

De prijs van een EPC en werkloon van de deskundige verschillen van gebouw tot gebouw. Zo spelen de verplaatsingskosten van de deskundige, de bereikbaarheid van de technieken en het isolatiemateriaal en de indeling van het huis een rol. Bovendien kunnen energiedeskundigen vrij hun loon bepalen aangezien die niet bij wet is bepaald. Dat maakt het dus nuttig om ze tegen elkaar af te wegen bij het kiezen van een expert.

Het EPC kan niet worden ingebracht als kost bij de belastingaangifte.

Wanneer men de verplichting van het EPC in de wind slaat, riskeert men een boete tussen 500 en 5000 euro.