Ik verbouw
Aankoop woning

Notaris

We kennen allemaal wel een notaris, maar wat is precies zijn rol wanneer je een huis koopt? De notaris maakt meestal zijn opwachting wanneer de verkoper je bod heeft aanvaard. Hij regelt de formaliteiten en geeft je verder raad waar nodig. De notaris is de laatste stap vooraleer je definitief je eigen huisje hebt.

Hoe kies je een notaris?

Het kiezen van een notaris is volledig vrij. Daarmee bedoelen we, je bent verplicht om een notaris te voorzien maar je kiest helemaal zelf wie dat is. De notaris is je vertrouwenspersoon en stel je aan om jouw belangen te verdedigen. Hij moet je behoeden voor eventuele latere problemen. Daarbij kan hij onder andere nagaan of er geen onbekende wettelijke bepalingen, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten liggen op het pand en of de tegenpartij wel gemachtigd is om het goed te verkopen. De notaris is door zijn positie en ervaring immers de geknipte persoon om woningen te schatten.

Je kan eventueel dezelfde notaris kiezen als die van de tegenpartij maar weet heel goed dat een notaris net jouw belangen moet verdedigen, wat moeilijker is als hij beide partijen vertegenwoordigt. Dan ontbreekt de onafhankelijkheid die nodig is om een vertrouwensband op te bouwen.

Taken

Na het onderzoeken van het pand en identiteit van de verkoper kan men overgaan tot de echte verkoop. In de meeste gevallen zal de notaris van de verkoper die van de koper contacteren zodra het bod aanvaard is om alle nodige formaliteiten te regelen.

In de eerste plaats is er een voorlopig verkoopcontract, het verkoopcompromis. Hierin staat de identiteit van de partijen, de prijs van het huis en de betalingsmodaliteiten en een gedetailleerde beschrijving van de woning met onder andere de bouwvoorschriften, oppervlakte, bijgebouwen, hoofdmaterialen en een plaatsbeschrijving. Daarnaast kunnen er ook opschortende voorwaarden in opgenomen worden, schriftelijk en op duidelijke wijze. Deze zorgen ervoor dat het contract maar in werking zal treden vanaf het moment dat aan de voorwaarde voldaan wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een grondig onderzoek van het huis, het nagaan van geldende voorschriften of rechten of het verkrijgen van bepaalde leningen. Het verkoopcontract heeft net zoals de authentieke akte juridische waarde en wordt gevolgd door de betaling van een voorschot (+- 10% van de volledige verkoopprijs).

Na het ondertekenen van het verkoopcompromis volgt de notariële akte. Hiertussen verloopt een maximale periode van 4 maanden waarbinnen de notaris(sen) de administratieve formaliteiten regelen. Uiteindelijk zal hij de akte “verlijden”. Hiermee bedoelt men dat hij in aanwezigheid van de partijen de notariële akte zal voorlezen zodat de inhoud ervan voor iedereen duidelijk is. Na het voorlezen zullen de partijen de akte ondertekenen.

Ten laatste wordt de verkoopprijs samen met de notariële, registratie- en aktekosten betaald binnen de in het contract bepaalde termijn.

  • Het ereloon van de notaris is wettelijk bepaald en kan je terugvinden in allerhande teksten of op het web.
  • De registratierechten zijn de grootste brok en worden door de notaris doorgestort aan de fiscus. Als koper van een bestaande woning betaal je op de aankoopsom registratierechten die 10% bedragen in Vlaanderen.
  • Aktekosten zijn een vergoeding voor het opzoekingswerk dat de notaris voor zijn rekening neemt om ervoor te zorgen dat er geen discussies ontstaan over de geldigheid en het bestaan van de koop. Ze dekt de kosten van de getuigschriften zelf, de algemene kantoorkosten en de kosten van de medewerkers.