Ik verbouw
Afbraakwerken

Gevaarlijk bouwafval

Het is verplicht om gevaarlijk bouwafval te scheiden van ander bouwafval. Daarnaast mag gevaarlijk afval enkel worden afgevoerd door een erkend overbrenger. Er wordt regelmatig nog asbest gevonden bij het slopen van een woning. Dit kan gaan over asbesthoudende leien of golfplaten maar evenzeer over asbest dat nog verwerkt zat in eventuele isolatie. Je zal deze asbesthoudende materialen afzonderlijk moet afvoeren naar het containerpark. Probeer de materialen zo weinig mogelijk te beschadigen, zo komen er geen gevaarlijke stoffen vrij.

Je kan ook nog restanten en verpakkingen van verven, lijmen, teerhoudend afval, vernissen, inkten… tegenkomen. Ook dit valt onder gevaarlijk bouwafval en mag niet met het ander afval worden gemengd.