Ik verbouw
Asbest

Asbest

De Vlaamse Regering streeft ernaar om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Dit wil zeggen dat er enkel nog asbesttoepassingen in een goede staat aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbesthoudende materiaal moet worden opgeborgen.

Bij asbest maken we een onderscheid tussen hechtgebonden (vast) en niet-hechtgebonden (los) asbest toepassingen. Voorbeelden van de eerste variant zijn golfplaten, dakleien, cement en kunststof. Zaken zoals isolatie rond leidingen van centrale verwarming vallen onder niet-hechtgebonden asbest.

Vast asbest is niet schadelijk zolang je voorzicht omspringt met de materialen. Ga dus zeker niet boren of schuren. In principe kan je vaste asbest toepassingen zelf verwijderen, maar het veiligste blijft toch werken met een specialist. Los asbest daarentegen zijn gevaarlijker voor de gezondheid en mogen daarom enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden.

Om te controleren of je materiaal asbest bevat, kan je best een test laten uitvoeren in een asbestlabo. Een analyse zal je ongeveer 50 euro kosten maar het is de enige manier om 100% zeker te zijn. Verder zijn er nog wat trucjes of hulpmiddeltjes maar deze zijn minder nauwkeurig. Als eerste kan je het productiejaar van een materiaal bekijken. Materialen vervaardigd tussen 1945 en 2001 hebben een grotere kans op asbest. Een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 zal altijd asbest bevatten. Een tweede manier is enkel mogelijk bij golfplaten of leien. Als er geen asbest in zit verwerkt, zal er ‘N’ of ‘NT‘ vermeld staan en is er een verstevigingsbandje aanwezig. Een derde optie is de textuur van je materialen bekijken. Een gewafelde structuur duidt meestal op de aanwezigheid van asbest. Ook witte vlekken kunnen een teken van asbest zijn.

De asbestinventaris is een document waarin alle asbesthoudende materialen in een gebouw worden beschreven. Dit document is verplicht voor werkgevers. Er zal ook advies worden gegeven over hoe je dit asbest veilig beheert of verwijdert. Je dient deze op te stellen alvorens er werken plaatsvinden in je gebouw(en). Enerzijds is er de destructieve asbestinventaris. Deze bevat alle rechtstreeks waarneembare materialen én alle ingesloten materialen die tijdens werken bloot komen te liggen. Anderzijds is er de niet-destructieve asbestinventaris. Deze bevat enkel de waarneembare materialen met asbest. In de toekomst zal er ook een asbestinventarisatieattest worden afgeleverd door de OVAM. Het attest wordt na inspectie geregistreerd in een centrale databankapplicatie van de OVAM.

asbest
asbest platen