Ik verbouw
Asbest

Subsidies

Echte premies voor het verwijderen van asbest zijn er nog niet. De eventuele kosten die gemaakt worden betreffende asbest, maken vaak onlosmakelijk deel uit van de renovatiekosten die al ondersteund worden.

De OVAM biedt wel ondersteuning voor de verwijdering, inzameling, verwerking en inventarisatie van asbesthoudende materialen voor lokale besturen:

  • Prioritaire asbesthoudende materialen: asbestcementen dak- en gevelbekleding, rook- en hemelwaterafvoerkanalen, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met uitzonder van wandpleister in goede staat;
  • Prioritaire doelgroepen: residentieel, publieke gebouwen en land- en tuinbouw.