Ik verbouw
Financieel

ABR: alle bouwplaatsrisico’s

De ABR-verzekering is er om je te beschermen tegen alle mogelijke schade tijdens de verbouwing, ongeacht wie verantwoordelijk is (bouwheer, architect, aannemer,…). Verlies, vernieling en beschadiging in een gebouw in opbouw zijn standaard, maar je kan ook uitbreiden met het luik ‘schade aan derden’. Meestal is het zo dat de aannemer reeds over een ABR-verzekering beschikt maar als dit niet het geval is, kan je zelf een afsluiten. Deze polis dekt geen lichamelijke verwondingen. Daarvoor kunnen arbeiders terugvallen op de verzekering arbeidsongevallen van de aannemer. 

Het is belangrijk de verzekering af te sluiten voor de werken van start gaan. Je bent verzekert vanaf de werken aanvangen tot de oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het gebouw of de gebouwen. De prijs is afhankelijk van de waarde en grootte van de woning. Om een idee te geven: voor een woning van 200.000 euro zal de ABR-polis ongeveer 600 euro kosten.