Ik verbouw
Financieel

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die je als eigenaar van een woning jaarlijks dient te betalen. Je kan een korting op de onroerende voorheffing verkrijgen voor ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016. Dit is een vorm van belastingvermindering. Je kan tot maximaal 5 jaar na de aankoop van een nieuwe woning deze vermindering aanvragen. Is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing. Is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100%

Deze ingrijpende energetische renovatie houdt in: 

  • Voor aanvragen tot 01/03/2017: een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft.
  • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017: een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³ of een renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

De vermindering wordt automatisch toegekend op jouw aanslagbiljet.