Ik verbouw
Financieel

Overkoepelende renovatiepremie

Eind 2018 besliste de Vlaamse Overheid om een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. Deze vervangt zowel de oude renovatiepremie als de verbeteringspremie. Op 1 februari 2019 ging deze nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start.

Voor welke werken?

De werken die in aanmerking komen voor de overkoepelende renovatiepremie, zijn opgesplitst in vier categorieën:

 1. Ruwbouw
 2. Dakwerken
 3. Buitenschrijnwerk
 4. Technische installaties

Categorie 1: ruwbouw

Onder deze categorie vallen de structurele elementen van de woning die zich beperkt tot de funderingen, muren, draagvloeren en trappen.

Funderingen en muren

 • De funderingen van de muren
 • De afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • De natte of droge kalkbepleistering (bvb. gipsplaten) op de binnenmuren, de binnenkant van de buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren
 • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • Het voegwerk van de gevel vernieuwen; gevelreiniging komt alleen in aanmerking als ook het voegwerk wordt vernieuwd

Vloeren en trappen

 • De afbraak van bestaande draagvloeren en trappen
 • De opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer (chape)
 • Het aanbrengen of vervangen van één of meer vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is

Vochtproblemen

 • De behandeling van muren tegen optrekkend vocht door ofwel een waterkerende laag te plaatsen, ofwel de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • De behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht

Schimmels en ongedierte

 • De behandeling van de muren tegen huiszwam
 • De behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten

Isolatie

 • Het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de structurele gevelwerkzaamheden ‘afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren’ of ‘de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen’
 • Het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de ‘opbouw van draagkrachtige vloerelementen’

Komen niet in aanmerking

 • Plafonds
 • Wandtegels aan de binnenmuren
 • Vloertegels- of bekleding
Gevelisolatie voor afwerking met gevelbekleding

Categorie 2: dakwerken

 • Het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • Het herstellen of vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking; het plaatsen van een overzetdak komt alleen in aanmerking over een asbestvrije dakbedekking
 • De behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • Het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • Het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels, lichtkokers en schouwen
 • Het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking

Komen niet in aanmerking

 • Verandadaken
 • Afdaken

Categorie 3: buitenschrijnwerk

 • De afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van glas
 • De rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden

Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan: het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning, met uitsluiting van de dak(vlak)ramen en dakkapellen.

Voor buitenschrijnwerk dat werd geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de warmtegeleidingscoëfficiënt van de beglazing (Ug) maximaal 1,0 W/m²K bedragen.

Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onderworpen is aan de meldingsplicht, moet voor buitenschrijnwerk voldaan worden aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen volgens Bijlage IX van het Energiebesluit. Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd, ofwel door ventilatieroosters in de ramen, ofwel door een ventilatiesysteem in de woning.

De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is. Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopies van de offertes voor het geplaatste buitenschrijnwerk

Komen niet in aanmerking

 • Werken aan garagepoorten
 • Werken aan veranda’s
 • Het schilderen van buitenschrijnwerk
 • Enkel de beglazing vernieuwen

Dak(vlak)ramen en dakkapellen vallen niet onder deze categorie, maar behoren tot de ‘dakwerken’.

Categorie 4: technische installaties

Deelcategorie 4.1: centrale verwarming

 • De plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen
 • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking
 • Centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • Werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank, als ze door een aannemer gebeuren en enkel als ze samengaan met het vernieuwen van de cv-ketel
 • De plaatsing van CO- of rookmelders

Komen niet in aanmerking

 • Werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd werd
 • Autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • Hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
 • Elektrische verwarming (accumulatoren)

Deelcategorie 4.2: elektrische installatie

 • De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.

De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan dat dateert van na de voltooiing van de werken en van voor de aanvraagdatum van de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking

 • Installaties voor de productie van elektriciteit
 • Verlichtingsarmaturen
 • Elektrische verbruikstoestellen
 • Domotica en automatisaties, tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming

Deelcategorie 4.3: sanitair

 • De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties
 • De vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc, als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • Indien sanitaire toestellen vernieuwd of geplaatst worden, komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten

Komen niet in aanmerking

 • Bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • Een tweede badkamer of toilet
 • De betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • Hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.