Ik verbouw
Financieel

Premie voor thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Stroom die wordt gegenereerd door bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens en die niet meteen verbruikt kan worden op de plek waar ze is opgewekt, wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. Voor het gebruik van dat net betalen de eigenaren van die zonnepanelen of windmolens een kost, het prosumententarief.

Met een thuisbatterij kunnen deze prosumenten hun overtollige stroom zelf opslaan en verbruiken wanneer ze die nodig hebben.

Voor welke werken?

Je moet een decentrale productie-installatie hebben (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.

Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

De hoofdmeter op jouw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.

Installatie van een Tesla-thuisbatterij
Installatie van een Tesla-thuisbatterij