Ik verbouw
Financieel

Premies van de netbeheerder

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met netbeheerder Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Fluvius is de nieuwe naam voor Eandis en Infrax.

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen 1 dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Er moet dan wel één gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden en alle individuele investeerders moeten schriftelijk akkoord gaan.

Het gaat om volgende premies:

Daarnaast zijn er nog 3 andere soorten tegemoetkomingen die belangrijk zijn om te vermelden:

 • Totaalrenovatiebonus: vanaf 3 uitgevoerde investeringen over een periode van 5 jaar (vanaf 2017), krijg je een bonus
 • Burenpremie: deze premie is voor projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken
 • Huur-en-isolatiepremie: sociale isolatieprojecten voor huurwoningen

Voor onderstaande isolatiepremies geldt dat de premies niet voor de volledige (her)bouw van woningen van toepassing zijn, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt echter wel in aanmerking voor de premie.

Ook een huurder kan deze premies aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Dakisolatie en zoldervloerisolatie

Als je een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kan je daarvoor een premie krijgen. Je kan de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kan je namelijk alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.

Heb je in het verleden een premie gekregen voor een deel van het dak en isoleer je nu een ander deel? Dan kan je voor het andere dakdeel opnieuw een premie krijgen (tenzij het de ene keer over zoldervloerisolatie ging en de andere keer over het dak boven die zoldervloer).

Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 4,5 m²K/W. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde te komen.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 4 euro per m² en 6 euro per m2 voor wie uitsluitend nachttarief heeft. Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd tot 10,50 euro per m².

Wordt de isolatie geplaatst in combinatie met het verwijderen van asbest, dan verhoogt de premie naar 12  euro per m², naar 14  euro per m² voor wie uitsluitend nachttarief heeft en naar 18,50  euro per m2 voor beschermde afnemers.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Doe-het-zelf

Sinds 2021 is er geen premie meer voor het zelf plaatsen van dakisolatie.

Isolerende glaswol

Isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Als je de buitenmuren van je bestaande woning of appartement laat isoleren langs de buitenkant, kan je daarvoor een premie krijgen.

Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 3 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om de minimumeis te halen.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 30 euro per m² en 45 euro per m2 voor wie uitsluitend nachttarief heeft. Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd tot 45 euro per m².

Wordt de isolatie geplaatst in combinatie met het verwijderen van asbest, dan verhoogt de premie naar 38  euro per m². De premie voor wie uitsluitend nachttarief heeft of beschermde afnemers blijft in dat geval dezelfde.

Isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde

Als je een buitenmuur van een bestaande woning of appartement laat isoleren langs de binnenzijde, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Een architect moet de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moet een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.

Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van minimaal 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 15 euro per m² en 22,50 euro per m² voor wie uitsluitend nachttarief heeft of een beschermde afnemer is.

Isolatie van spouwmuur

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als je een spouwmuur van een woning of appartement laat isoleren, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met erkende installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1.

De spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.

Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Door aannemer

Je krijgt een premie van 5 euro per m² en 7,50 euro per m² voor wie uitsluitend nachttarief heeft. Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd tot 9 euro per m².

Vloerisolatie of kelderisolatie

Als je in een woning of appartement vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder (of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte), dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 2 m²K/W. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis te komen.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 6 euro per m2 en 9 euro per m2 voor wie uitsluitend nachttarief heeft of een beschermde afnemer is.

Hoogrendementsbeglazing

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Nieuwe beglazing bij volledige herbouw of nieuwbouw komt niet in aanmerking. Ook beglazing van veranda’s is uitgesloten. Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen wel in aanmerking, als er voldaan wordt aan de overige eisen.

Het nieuwe hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van maximaal 1,0 W/m²K.

Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn, waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 16 euro per m2 glas en 24 euro per m2 voor wie uitsluitend nachttarief heeft.

Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd tot 56 euro per m2 glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.

Warmtepomp

Als je in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Om een premie te krijgen moet je kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.

Sinds 2017 moet de warmtepomp een energielabel hebben van minstens A++ voor een geothermische warmtepomp en A+ voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp of een lucht-luchtwarmtepomp.

De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo’n boiler alleen dient om sanitair water te warmen. Bovendien mag de warmtepomp niet gebruikt worden voor actieve koeling.

Belangrijk: mogelijks moet voor de installatie van een warmtepomp eerst jouw elektrische installatie verzwaard worden. Neem dus vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met jouw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Door aannemer

Per woning of wooneenheid is er een premie van

 • 4 000 euro voor een geothermische warmtepomp
 • 1 500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp

De premie wordt verdubbeld als aan minstens een van deze voorwaarden is voldaan:

 • je de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet was aangesloten, met toepassing van uitsluitend nachttarief
 • de woning in een gebied ligt zonder aardgasnet

De twee verdubbelingen kunnen echter niet worden gecombineerd. Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

De premiebedragen voor beschermde afnemers zijn:

 • 4 800 euro voor een geothermische warmtepomp
 • 1 800 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • 960 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • 360 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp

Alle premies bedragen maximaal 48% van de factuur.

Warmtepompboiler

Als je in een woning of een appartement een warmtepompboiler laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan jouw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen, voor wie geen zonneboiler kan plaatsen of voor wie niet aangesloten is op het gasnet.

Door aannemer

Per woning of wooneenheid is er een premie van 300 euro en maximaal 40% van de factuur.
Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd tot 360 euro en maximaal 48% van de factuur.

Zonneboiler

Als je in een woning of een appartement een zonneboiler laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen.

Met een zonneboiler kan je eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Om een premie te krijgen moet je kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op het premieaanvraagformulier vermeld worden.

De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.

Door aannemer

Je krijgt een premie van 550 euro per m², met een maximum van 2750 euro per geplaatste installatie en maximaal 40% van de factuur.
Voor beschermde afnemers wordt de premie verhoogd met 20%.