Ik verbouw
Financieel

Schenkingen

Welke werken

Omdat de Vlaamse overheid energievriendelijke renovaties wil stimuleren, kan je een deel van de schenkbelasting terugvorderen als het geschonken gebouw binnen de 5 jaar een energetische renovatie ondergaat. Zo kan je als eigenaar (een deel van) de renovatiekosten bekostigen.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een verlaagde schenkbelasting moet je aan enkele voorwaarden voldoen: 

 • De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing.
 • Het gaat om een gebouw in het Vlaamse Gewest.
 • De schenkingsakte is verleden van 1 juli 2015. 
 • De begiftigde(n) moet(en) de renovatiewerken laten uitvoeren door een aannemer met een KBO-nummer binnen de 5 jaar vanaf de datum van de schenkingsakte voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro. 
 • De aannemer moet een attest afleveren waarin staat dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit.
 • De bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het 5de jaar na de datum van de schenkingsakte worden ingediend. 

Bedrag

Er wordt een onderscheid gemaakt voor schenkingen in rechte lijn/tussen partners en tussen alle andere personen. 

In rechte lijn en tussen partners

 • 3% op de eerste schijf van 150.000 euro
 • 6% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
 • 12% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
 • 18% op de schijf boven de 450.000 euro

Tussen alle andere personen

 • 9% op de eerste schijf van 150.000 euro
 • 17% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 euro
 • 24% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro
 • 31% op de schijf boven 450.000 euro

Het bovenstaand verlaagd tarief is ook mogelijk bij de schenking van een gebouw aan een openbare instelling. Hier zal dan een een verlaagd tarief van 3% in plaats van 5,5% worden toegepast.

Hoe aanvragen

Je kan het verlaagde tarief op twee manieren aanvragen. Ofwel vraag je een verzoekschrift aan via een brief aan de Vlaamse Belastingsdienst in Aalst (Vaartstraat 16, 9300 Aalst), ofwel via mail naar teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be