Ik verbouw
Juridisch

Protesteren van werken/facturen

Je bent niet verplicht je facturen te betalen na slecht uitgevoerde werken. Je kan jouw verbintenis met de aannemer opschorten tot deze zijn verplichtingen is nagekomen. Deze opschorting is uiteraard tijdelijk aangezien je de aannemer de kans moet geven om zijn fouten recht te zetten. De termijn mag je zelf bepalen maar moet redelijk zijn.

Als de aannemer zijn fouten goed maakt, ben je alsnog verplicht de facturen te betalen. Weigert hij terug te komen, dan kan je via de rechtbank toestemming vragen om een andere aannemer aan te stellen (gerechtelijke vervanging). De kosten van deze nieuwe aannemer worden dan verhaald op de oorspronkelijke aannemer. Je kan ook gaan voor een buitengerechtelijke vervanging waarbij je zelf een nieuwe aannemer aanstelt. Dit is echter niet zonder risico’s aangezien de oorspronkelijke aannemer naar de rechter kan stappen die dan zal oordelen of je correct hebt gehandeld.

Het is belangrijk zo snel mogelijk te reageren wanneer je niet akkoord bent met de uitgevoerde werken. Je zal de aannemer officieel in gebreke moeten stellen door hem schriftelijk te melden dat je niet tevreden bent. Als je reeds een factuur ontving, stuur je best een aangetekende brief waarin je de factuur protesteert. Vermeld in deze brief waarom je niet tevreden bent aan de hand van een gedetailleerde lijst, geef de aannemer een redelijke termijn om zijn fouten recht te zetten en vertel wat jouw volgende stappen zullen zijn. Documenteer zo veel mogelijk!

Indien er sprake is van een zware fout of wanneer de werken zo slecht zijn uitgevoerd dat je niet langer wil samenwerken met de aannemer, dan heb je het recht om de overeenkomst te beëindigen. De aannemer zal, in de mate van het mogelijke, zijn werken ongedaan moeten maken (volledige restitutie). Jij hoeft de factuur niet te betalen. Dit kan via de gerechtelijke vervanging of buitengerechtelijke vervanging.

Een optie waarbij beide partijen akkoord moeten gaan, is de verzoeningscommissie Bouw. Via een verzoenende rol probeert de commissie beide partijen tot een akkoord te brengen. Dit zal gebruikelijk niet langer dan 6 maanden duren maar heeft een beperkte capaciteit waardoor dit kan uitlopen en kost minder dan 1.000 euro.