Ik verbouw
Juridisch

Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid start na de definitieve oplevering en dekt alle ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen. Deze is enkel van toepassing op grote renovatieprojecten zoals de renovatie van een dak en grote barsten in de muur. Kleine gebreken zoals barstjes, het plaatsen van vloertegels en slecht geplaatste deuren komen niet in aanmerking voor de tienjarige aansprakelijkheid. 

Wat hier wel onder valt zijn licht verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet zichtbaar zijn op het moment van de oplevering maar ook geen gevaar vormen voor de stabiliteit van de woning. Voorbeelden hiervan zijn gebrekkelijke geluidsisolatie en condensatie in dubbele beglazing. Let er wel op dat de termijn van aansprakelijkheid hier vaak afwijkt.