Ik verbouw
Juridisch

Wettelijke verplichtingen

Voor grondige verbouwingen heb je een omgevingsvergunning nodig. Daarbij is meestal ook de medewerking van een architect verplicht. Voor kleine verbouwingen moet je enkel je verbouwingen melden aan de gemeente. Als je niet zeker bent, kan je meteen aan de gemeente vragen of er een bouwvergunning moet worden aangevraagd. De aanvraag kan je zelf indienen, behalve wanneer er een architect verplicht is, dan moet deze de aanvraag doen. Deze moet worden ingediend bij het Omgevingsloket.

Verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan de EPB-eisen (Energieprestaties en Binnenklimaat). Je woning zal aan een minimumniveau van isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie,… moeten halen. Welke eisen er precies verplicht zijn, hangt af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Het is tevens verplicht om optische rookmelders te installeren in alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Vanaf 1 januari 2020 geldt dit voor alle Vlaamse woningen.

Zorg ook dat er altijd een veiligheidscoördinator aangesteld is als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op dezelfde werf (al dan niet tegelijkertijd).