Ik verbouw
Problemen aanpakken

Chemisch reinigen

Chemische reiniging wordt gebruikt om zware vervuiling (bijvoorbeeld verfresten en roet) te verwijderen. Een chemisch (of biologisch) reinigingsmiddel wordt op je muur aangebracht met een borstel of vernevelaar. Een reinigingsspecialist bepaalt welke producten gebruikt worden. Er zijn 3 soorten beschikbaar: basische, zure en milieuvriendelijke reinigingsproducten.

– Basische reinigingsproducten hebben een hoge pH-waarde en zijn geschikt voor niet-poreuze ondergronden. Na het afspoelen van de gevel wordt er meestal een speciale pasta aangebracht om mogelijke zoutvorming op de gevel tegen te gaan.

– Zure reinigingsproducten hebben een lage pH-waarde en kunnen daarom de meest grondige vervuiling verwijderen. Zuren kunnen echter sterk inwerken en vlekken veroorzaken bij bepaalde steensoorten zoals kalkzandsteen of siliciumhoudende materialen.

– Milieuvriendelijke reinigingsproducten zijn biologisch afbreekbare oplossingen die werken op basis van enzymen of bacteriën. Ze zijn niet agressief en tasten de ondergrond ook niet aan. Deze producten hebben meestal een langere inwerktijd nodig.

De keuze voor het reinigingsproduct hangt af van het type vervuiling en de gevelbekleding. Het product moet 5 tot 30 minuten inwerken. Door de chemische reactie hiervan zal het vuil loskomen. Daarna wordt de muur met een hogedrukreiniger gereinigd en wordt stoom gebruikt om loszittend vuil en eventuele resten van het product te verwijderen.

Voordelen

Deze reinigingstechniek wordt gebruikt om materie en vuil te verwijderen dat op een andere manier moeilijker of helemaal niet valt te verwijderen. Oppervlakken waarbij zandstralen niet mogelijk is, of waar stoomreiniging het hardnekkige vuil niet lijkt te verwijderen, kan worden aangepakt met deze techniek. Ergens wordt het dan ook bekeken als een soort van laatste redding.

Chemische reiniging gaat erg snel. Op korte tijd kan men grote oppervlakken muur zonder veel problemen reinigen.

Nadelen

De prijs van de behandeling zal afhankelijk zijn van het type chemische reiniging waarvoor men kiest, maar ligt in het algemeen vrij hoog; prijzen starten gemiddeld bij €15/m². Het nadeel wordt natuurlijk wel grotendeels ingeperkt door de snelheid waarmee men kan te werk gaan wat het uitgerekend zelfs nog interessant maakt.

Door de chemische samenstelling is het niet geschikt voor alle ondergronden. Men zal goed moeten informeren wat de gevolgen zijn van het reinigingsmiddel vooraleer men start met de werken. Vaak zal het product immers vlekken of andere schade veroorzaken. Foutieve reiniging kan immers leiden tot onherstelbare schade.

Chemisch betekent maar zelden milieuvriendelijk en ook hier is dat niet anders. De samenstelling van het reinigingsmiddel is erg schadelijk voor de natuur en wordt dan best ook niet overmatig gebruikt. Bovendien zorgt dit ervoor dat het enkel toegepast kan worden door vakmannen. De risico’s die eraan verbonden zijn, maken dat er voorzichtig mee moet omgesprongen worden.