Ik verbouw
Problemen aanpakken

Gevelimpregnatie

Gevelimpregnatie kan men zien als onderdeel van gevelrenovatie hoewel het vaak al plaatsvindt bij het bouwen van de gevels. Bij gevelimpregnatie, oftewel hydrofuge, wordt er een beschermende laag vloeistof aangebracht op de buitenmuur die ze beschermt tegen allerhande vochtproblemen. Daardoor neemt de kans dat je later met schimmels, mossen, etc. te maken zal krijgen drastisch af.

Werkwijze

Bij het impregneren van de gevel zal men een doorzichtige vloeistof aanbrengen op de gevel die in de muur trekt. Maar dat kan niet zomaar bij eender welke gevel. Alvorens men het beschermende product kan aanbrengen, zal men de gevel meestal eerst moeten voorbereiden. Zelfs dan zal nog steeds niet elke gevel en elk materiaal geschikt zijn om de behandeling te doorstaan.

Daarom is het noodzakelijk om vooraf na te gaan uit welk materiaal de gevel bestaat en in welke staat die zich bevindt. Te zwaar beschadigde gevels zullen eerst herstellingen moeten ondergaan. Bovendien is niet alle materiaal vatbaar voor de effecten van impregnatie. Hoe dan ook zal het onderzoek bepalen hoe men verder kan te werk gaan.

Wanneer er beschadigingen vastgesteld worden aan de gevelbekleding of het voegwerk, zal men deze eerst moeten herstellen. Pas wanneer vocht geen kans meer krijgt om via kieren binnen te dringen, zal de gevelimpregnatie pas echt effectief zijn. Na de herstellingen, en zelfs wanneer er geen herstellingen hebben plaatsgevonden, moet de gevel volledig gereinigd worden. Pas wanneer alle restanten van vuil en stof zijn verwijderd, zal de gevel een voldoende proper oppervlak hebben als basis voor de hydrofuse.

Het impregneren zelf gebeurt met behulp van een vernevelmachine of handsproeier waarmee het impregneermiddel snel en gelijk over de gevel wordt verdeeld. De waterafstotende laag zal door de poriën in de gevel dringen en deze versterken. De laag is volledig doorzichtig en zal nadien ook niet meer te zien zijn.

gevel

Voordelen

Impregnatie is een preventieve bescherming tegen eventueel doorslaand vocht maar ook een oplossing achteraf. De waterwerende laag zorgt dat het vocht niet kan binnendringen en schade bij vorst of vrieskou wordt vermeden.

Niet enkel vocht wordt afgestoten door het impregneerproduct maar ook mossen, algen, schimmels en ander vuil zal zich niet langer kunnen vasthechten op de muren. Zo blijven je muren ervan gespaard of kan je ze makkelijk proper maken door ze louter te besproeien.

Door de dubbele bescherming wordt de levensduur van je buitengevels drastisch verlengd. Ook de uitstraling van de woning wordt langer behouden, wat een frissere en nieuwere indruk geeft.

Het impregneren zelf is vrij beperkt qua kosten. Normaliter rekent men gewoonlijk tussen de 10 en 15 euro per vierkante meter, afhankelijk van het gebruikte product en de totaaloppervlakte. Anderzijds zullen de voorbereidende werken wel kunnen zorgen dat de kostprijs zal oplopen.

Nadelen

Impregneren vergt meestal heel wat voorbereiding vooraleer je ermee aan de slag kan. Dit zorgt dat het uiteindelijk toch vrij arbeidsintensief kan zijn. De reinigings- en herstellingswerken zorgen er wel voor dat je hele gevel er als nieuw uitziet maar zullen de kostprijs wel erg naar boven duwen.

Het product dat men gebruikt voor hydrofuse kan tot gevolg hebben dat latere gevelwerken niet of moeilijk zullen kunnen worden uitgevoerd. Door haar water- en vuilafstotende aard zal het immers lastig worden om andere producten zoals verf op pleisterwerk achter nog aan te brengen, omdat de materialen zich niet aan de buitengevel kunnen hechten.