Ik verbouw
Problemen aanpakken

Graffiti verwijderen

Graffiti is een hardnekkige verfsoort die blijvende schade aan de gevel kan veroorzaken. Afhankelijk van het soort verf dat gebruikt werd en het type ondergrond van de muur, bestaan er 3 technieken om graffiti te verwijderen.

Zandstralen

Een populaire en zekere manier om graffiti ter verwijderen van een muur is door die te zandstralen. Door de krachtige straal waarmee men de gevel behandelt, wordt de laag verf uit de muur geschuurd, samen met eventuele oneffenheden. Het zorgt ervoor dat de muur volledig als nieuw lijkt, en bovendien dat echte restauratiegevoel heeft.

Deze wijze van graffiti verwijderen is niet geschikt voor gevoelige gevels door de grote druk waarmee het mengsel tegen de muur wordt gestuwd. Verkies je wel deze optie, dan laat je dit best over aan een gespecialiseerde vakman die de geschikte verhouding van druk, vorm en korrelgrootte kan bepalen om de graffiti te verwijderen zonder schade te berokkenen aan de gevelbekleding.

Stoomreiniging

Bij stoomreiniging wordt water opgewarmd totdat het kookt en onder hoge druk tegen de gevel gespoten. Op die manier wordt de graffitiverf losgeweekt van de muur en lost ze mee op in het water. Het kan geen kwaad om nadien de muur nog een af te spuiten met koeler water. Stoomreiniging heeft wel enkel effect op oppervlakkige lagen zodat echt diep gehechte verf niet zal loskomen.

Chemische reiniging

Wanneer het oppervlak waarop de graffiti zich bevindt niet geschikt is om te reinigen met zandstraling en stoom niet effectief genoeg is om alle resten te verwijderen, kan men ook nog chemische reiniging proberen. Een chemisch mengsel wordt dan met een borstel op de gevel en in de voegen aangebracht. Wanneer het er voldoende is ingetrokken wordt het onder hoge druk afgespoeld met water. De chemische samenstelling bijt in op de verfresten en wordt samen met het water van de muur gespoten. Dit is zonder twijfel de meeste efficiënte manier om graffiti te verwijderen maar eveneens de meest schadelijke voor het milieu.

man in overall, muur, graffiti