Ik verbouw
Problemen aanpakken

Vocht in de kelder

vuile muur

Heel veel kelders hebben last van vochtproblemen. Dit komt omdat ondergrondse ruimtes hier erg vatbaar voor zijn. Water, (vooral regenwater) kan vanwege die ondergrondse ligging gemakkelijker binnendringen.

De spullen die je in je kelder hebt opgeslagen kunnen nat of beschimmeld geraken en dit leidt tot heel wat schade. Maar ook de stabiliteit van je hele huis kan door vocht in de kelder in gevaar komen. De beste oplossing is dus om het vochtprobleem snel aan te pakken.​​​​​​​

Hoe kan ik vocht in de kelder herkennen?

Vocht in de kelder is vrijwel het makkelijkste vochtprobleem om te herkennen. Vaak zullen er zich plassen vormen op de keldervloer of zijn er grote, vochtige plekken te vinden op je muren.

Ook de gevolgen zijn beter zichtbaar in de kelder door het meestal vochtige en donkere karakter. Zo zullen onder andere schimmels en zwammen duidelijk zichtbaar zijn.

Oorzaken

De oorzaak van vocht in de kelder is dat de buitenmuren niet voldoende beschermd zijn tegen binnendringend grondwater. Dit heet zijwaartse infiltratie en komt vooral voor bij muren die in contact staan met aarde aan de buitenkant.

Bij zware regenval stijgt het grondwaterpeil. Als je keldermuren of -vloer niet bestand zijn tegen dit water, zal het grondwater je kelder binnenlopen.

Daarnaast kunnen er ook condensatieproblemen optreden door een slechte ventilatie van de kelder. Zeker als je was- en droogmachine in de kelder zijn opgesteld, komt dit voor. Omdat een kelder meestal niet verlucht kan worden door een openstaand raam of een openstaande deur, is er een andere manier van ventilatie nodig om zo de vochtige lucht af te voeren.​​​​​​​

Een kelder die te maken krijgt met vochtproblemen raakt beschadigd. Zowel de muren, het plafond als de vloer kunnen structurele schade oplopen aan het metselwerk.

natte muur

Oplossingen

De belangrijkste stap in het behandelen van vocht in de kelder is deze waterdicht maken. Dit kan op verschillende manieren.

Kelderbekuiping of kelderdichting

Wanneer het grondwater via de wanden en de vloer infiltreert wordt de kelder voorzien van verschillende verstevigende dichtingslagen en cementlagen. Dit kan door een waterafstotende cementlaag aan te brengen op de muren van de kelder. Dit gebeurt op de ruwe, natte muur.

Als eerste krijgt de muur één of meerdere fixeerlagen. Daarna wordt de muur verstevigd met cement en krijgt hij een waterdichte cementlaag als afwerking.

Op de plekken waar de vloer de grond raakt, de kimnaad, wordt nog een extra versteviging aangebracht, aangezien dit vaak het zwakke punt is. Na deze behandeling kan het grondwater niet langer via de wand of de vloer binnendringen in de kelder.

Kelderdrainage

Als de druk van het grondwater te groot is, is het onmogelijk om de kelder aan de binnenzijde effectief te behandelen. In dat geval wordt drainage toegepast. Bij kelderdrainage worden de wanden en de vloer van je kelder voorzien van een speciale noppenfolie en drainagewand. Die voeren binnentredend vocht continu af naar een verzamelput dat is aangesloten op een afvoerkanaal. Vervolgens wordt een verstevigende laag aangebracht.

Muurinjectie

Indien er sprake is van opstijgend vocht wordt een muurinjectie toegepast. Bij deze behandeling worden er kleine gaatjes in de muur geboord waarna deze met een waterafstotende vloeistof worden gevuld. Dit zorgt er dus voor dat het grondvocht niet meer door de muren wordt opgenomen.