Ik verbouw
Verbouwdossier

Lastenboek

Het lastenboek is eigenlijk niets meer dan een volledige beschrijving van de renovatiewerken. Hierin vind je een gedetailleerde beschrijving van welke onderdelen er precies moeten gerenoveerd worden, welke materialen ervoor gebruikt zullen worden, wat precies wanneer moet gebeuren en wat de modaliteiten van de contracten tussen de partners precies zijn. Het wordt gewoonlijk opgesplitst in twee delen.

  • Het technische deel geeft gedetailleerde en chronologische richtlijnen die vertellen wanneer welke onderdelen onder handen worden gepakt en welke werken precies worden uitgevoerd, welke materialen er gebruikt worden, hoe technieken zoals elektriciteit, verwarming en ventilatie zullen worden ge├»nstalleerd, aangepast of ingeplant, etc. Dit doet men per fase, per onderdeel van het renovatieproces zodat men alles nauwkeurig kan opvolgen.
  • Het administratieve gedeelte is de opsomming van de rechten en plichten van de partijen alsook de modaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de werken. In se handelt dit onderdeel over de tijd, de kostprijs, de details van de contracten en de wettelijke verplichtingen waaraan het verbouwproject moet beantwoorden.

Nut

Het lastenboek is een soort van leidraad waarbij de bouwheer kan nagaan of iedereen zijn taken heeft vervuld. Wanneer de renovatiewerken niet volgens plan verlopen, of achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan de wensen van de bouwheer, dan kan men het lastenboek gebruiken als bewijsstuk.

Het wordt ook gebruikt om tijdens de verbouwingswerken discussies op te lossen. Een gedetailleerde beschrijving zorgt er dan ook voor dat bij onzekerheden en dubbelzinnigheden geen discussie meer kan zijn over wat er precies moest gebeuren.