Ik verbouw
Verbouwdossier

Veiligheidsdossier

Voor alle werven waar meer dan één aannemer gelijktijdig of op elkaar volgend werken uitvoeren, is men verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Hij zal de werken tussen de aannemers coördineren en toekijken of aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan. Dit heeft als doel om arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen. Hoewel het bij verbouwingsprojecten minder voorkomt dat meerdere aannemers aan het werk zullen gaan, vervalt de verplichting niet wanneer dit wel het geval is. De coördinator zal raad geven bij het opstellen van een verplicht veiligheidsplan en toekijken of er in de ontwerpfase genoeg rekening wordt gehouden met de veiligheidsrisico’s. Zijn bevindingen en de manier waarop hij zijn taken uitvoert, noteert hij in een veiligheidsdossier.

Wie?

Bij werken die de 500 m² overschrijden, wordt de coördinatie steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator met de correcte opleiding. Bij werken kleiner dan dat is een certificaat niet nodig. Vaak zal het gaan om de architect of een aannemer die een basisopleiding heeft gevolgd en de nodige beroepservaring heeft.

Taken

Al van bij het ontwerp zal de veiligheidscoördinator zijn taken kunnen vervullen. Veel ongevallen op bouwwerven zijn niet noodzakelijk het gevolg van onvoorzichtigheid bij de werken zelf, maar door in de ontwerpfase verkeerde keuzes te maken en belangrijke details te vergeten. De coördinator zal dan ook in deze fase toekijken dat men voldoende rekening houdt met het preventief optreden tegen risico’s en het naleven van structurele en veiligheidsverplichtingen. Ook op de planning van de werken en de onderlinge opvolging van de aannemers zal hij toekijken. In deze fase van de renovatiewerken spreekt men van een veiligheidscoördinator-ontwerp.

Tijdens de verbouwingen zelf zal de coördinator erop toekijken dat de veiligheidsmaatregelen die bij wet zijn bepaald op zijn genomen in de contracten en het dossier ook effectief worden toegepast op de bouwwerf. Hij coördineert vooral de wisselwerking tussen de aannemers en kijkt met een extra oog naar de meest risicovolle elementen. In deze fase treedt hij op als veiligheidscoördinator-uitvoering.

Na afloop van de werken stelt hij een postinterventiedossier op dat alle info bevat over de structuren die tijdens de renovatie zijn gewijzigd, de materialen die zijn gebruikt en de mogelijke veiligheid- en gezondheidsrisico’s die gedurende de werken zijn opgetreden en zich na de afloop ervan nog kunnen voordoen.

Veiligheidsplan

Voorafgaand aan de werken stelt men een document op waarin de risicoanalyse, sensibilisering en preventieve maatregelen aan bod komen waarmee men rekening moet houden om werkongevallen te vermijden. Dit wordt opgesteld door de bouwheer, met medewerking van de architect en veiligheidscoördinator. Doordat verbouwingswerken niet altijd intensief zijn, komt het niet steeds voor in het verbouwdossier. Het blijft wel verplicht voor:

  • werken met een verhoogd risico voor het welzijn van werkmannen of derden.
  • werken die langer duren dan 30 dagen en meer dan 20 werknemers tegelijk nodig hebben.
  • werken die meer dan 500 maandagen vereisen.

In alle andere gevallen volstaat een vereenvoudigde versie of zelfs een schriftelijke overeenkomst. Men schakelt best toch steeds een veiligheidscoördinator in om onverwachte problemen te vermijden.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt het plan voortdurend aangepast aan de situatie zodat na afloop een duidelijk overzicht te vinden is van wat er precies is gebeurd om de risico’s te beperken en werkongevallen te vermijden.