Ik verhuis
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Wanneer je verhuist, ben je verplicht dit te melden, zelfs als je binnen dezelfde gemeente een nieuwe woonplaats hebt. Na je verhuizing heb je 8 werkdagen de tijd om je nieuwe adres te melden bij de dienst bevolking van jouw nieuwe woonplaats. Zorg dat je dit zeker (op tijd) doet of je kan je aan een boete verwachten. Of je dit nu fysiek, elektronisch of per post doet maakt niet uit zolang je maar de nodige informatie verstrekt (persoonsgegevens en rijksregisternummer). Nadien zal een wijkagent langskomen om te controleren of je werkelijk op het aangegeven adres verblijft. Daarna wordt het adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en het Rijksregister. Je zal je dan nog eens moeten aanmelden bij de dienst bevolking om je identiteitskaart te laten aanpassen.

Vervolgens zullen instanties op de hoogte worden gebracht van deze wijzing. Werkgevers, nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoon- en internetmaatschappijen, banken,… zal je zelf op de hoogte moeten brengen.