Ik verhuis
Opzegging huurcontract

Opzegging huurcontract

Wanneer je in een huurwoning woont en je wil verhuizen, zal je je huurcontract moeten opzeggen. In principe duurt een huurovereenkomst voor een private woning 9 jaar. Natuurlijk voorziet de regelgeving in een aantal mogelijkheden om de huur op te zeggen, zowel door de huurder als de verhuurder.

Bij een huurovereenkomst van 3 jaar of minder kan de overeenkomst door geen van beide partijen eenzijdig vroegtijdig worden stopgezet. Dit kan wel bij een onderling akkoord tegen het einde van de afgesproken huurtijd, mits een opzegtermijn van 3 maanden. Contracten van 3 jaar of minder die stilzwijgend worden verlegd, kunnen wel eenzijdig worden opgezegd.

Bij een huurovereenkomst van 9 jaar kan je als huurder op eender welk tijdstip de huurovereenkomst opzeggen. Je kan ook altijd in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. Je moet wel rekenen op een opzegtermijn van 3 maanden, ongeacht of je daar nog 3 maanden woont of niet. Als je bij een langdurige huurovereenkomst het contract beëindigt tijdens de eerste drie jaar, dan geldt er een opzegvergoeding van 1,2 of 3 maand (afhankelijk van het jaar wanneer het contract een einde neemt). Ook bij levenslange huurovereenkomsten geldt de opzeggingstermijn van 3 maanden en de opzeggingsvergoeding bij een opzegging in de eerste 3 jaar.