Ik verhuis
Verkoop woning

Verkoop woning

Als je van plan bent om te verhuizen, zal je je huidige woning te koop aanbieden. Hiervoor kan je zelfstandig te werk gaan of een makelaar inschakelen. Hoe dan ook zal je verplicht een aantal attesten moeten voorleggen en bepaalde informatie moeten meegeven in je advertenties. Zo moet je een keuringsattest kunnen voorleggen waarin de elektrische installatie wordt bekeken. Zo kunnen eventuele kopers weten of de elektriciteit aan de normen voldoet. Of dit attest nu positief of negatief is maakt niet uit, zolang het attest maar aanwezig is. Daarnaast is ook een bodemattest verplicht dat aangeeft of de bodem waarop de woning staat al dan niet verontreinigd is. Het EPC is tevens een belangrijk attest bij de verkoop. Dit geeft aan hoe energiezuinig een woning is en de EPC-score moet altijd worden vermeld in een advertentie. Andere verplichte informatie die je dient mee te geven is het risico op overstroming, het postinterventiedossier (omtrent de structuren van de woning), stedenbouwkundige informatie, het Kadaster en erfgoedwaarde.

Als je woning ook daadwerkelijk is verkocht, zal je je woning moeten verlaten bij het verlijden van de notariële akte. Zorg er dan ook voor dat je op tijd een andere woonplaats hebt gevonden.