Isolatie
Dakisolatie

Hellend dak (iso)

Er zijn verschillende manieren om een dak te isoleren, die vaak afhankelijk zijn van de vorm van je dak. Ook de opbouw van je dak kan verschillen, zeker als je rekening houdt met de isolatie. Zo kan je langs binnen isoleren, of langs buiten isoleren. Voor elke soort dak, voor elke soort dakisolatie is een ander materiaal beter geschikt. Dat geldt natuurlijk ook voor het isoleren van hellende daken.

Isolatie langs de binnenkant

Bij isolatie langs binnen wordt het isolatiemateriaal tussen het timmerwerk van het dakgebinte geplaatst. Dit bespaart plaats omdat die ruimte in principe nooit wordt gebruikt. Er moet hier wel sprake zijn van een onderdak dat tussen de isolatie en de dakbedekking ligt. Anders kan het isolatiemateriaal vochtig worden waardoor het aan isolatiewaarde verliest. Deze vorm van isoleren komt bij hellende daken voor in gordingendaken en in spantendaken.

Recentelijk wordt er meer en meer gekozen voor spantendaken. Die zijn opgebouwd uit zelfdragende spanten, verticale balken die van de voet van het dak (de muurplaat) tot in de nok lopen en aan elkaar worden bevestigd. Daarop komt dan het onderdak met erop de dakbedekking te liggen. Net onder die spanten zal de isolatie worden geplaatst. Voor dit type van dak wordt vaak gekozen voor glaswol als isolatiemateriaal. Tussen de afwerking en de isolatie zal men ook nog een dampscherm voorzien.

Als tweede soort zien we de gordingendaken die opgebouwd zijn uit kepers. Dit zijn ribben die van de voet van het dak tot in de nok ervan lopen. Bij deze daken worden vaak 2 lagen isolatie aangebracht. De eerste laag breng je aan tussen de ribben, de tweede laag zorgt ervoor dat nog zichtbare naden en kieren worden bedekt. Onderaan vinden we terug een dampscherm. Ook hier wordt vaak minerale wol zoals glaswol gebruikt, soms ook isolatieplaten.

man met helm en fluovest werkt aan binnenkant dak

Isolatie langs de buitenkant

Wanneer isolatie langs de binnenzijde van het dak om een bepaalde reden niet mogelijk is, kan isolatie ook aan de bovenzijde van het dak worden geplaatst. Dit ‘bovendaks isoleren’ noemt men het sarkingdak.

Bij het sarkingdak zal men direct bovenop het daktimmerwerk een dampscherm plaatsen, waarop vervolgens de dakisolatie wordt gelegd. Hiervoor worden voornamelijk harde isolatieplaten gebruikt. Ter bescherming tegen vocht komt hierop een damopen folie te liggen die dienst zal doen als onderdak. Ter afwerking volgen dan de kepers en dakbedekking. Het sarkingdak kan snel worden geplaatst en wordt dan ook veel toegepast bij renovaties.

man werkt op dak