Isolatie
Isolatiewaarden

E-peil

Het E-peil is een waardemeter voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het ligt, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het E-peil is afhankelijk van een aantal factoren die allen invloed hebben op de energieprestaties van een woning. Het gaat over thermische isolatie, luchtdichtheid, vorm van de woning, oriëntatie, zonwering, ventilatieverliezen en de vaste installaties voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water en verlichting. Het gaat over een globale score dat ervoor zorgt dat “slechte punten” op één van de onderdelen kunnen opgehaald worden door “goede punten” op een ander onderdeel.

Het E-peil maakt deel uit van de EPB-eisen waaraan men moet voldoen bij elk nieuwbouwproject en elke ingrijpende energetische renovatie. Zo’n energetische renovatie houdt in dat minstens de verwarmings- of koelingsinstallatie volledig wordt vervangen én minstens 75% van de buitenschil wordt geïsoleerd. 

Het E-peil kan men niet meten of aflezen, maar wordt berekend door de EPB-verslaggever. Het maximale E-peil dat men mag bereiken, hangt af van de datum van de vergunningsaanvraag voor het bouwproject: 

  • Voor nieuwe woningen tot eind 2019 mag men niet hoger gaan dan een E-peil van E40. In 2020 bedraagt dit E35 en in 2021 zelfs E30. 
  • Bij ingrijpende energetische renovaties betreft het momenteel nog een E-peil van maximaal E90. Vanaf 2020 is dit maximaal E70. Voldoet men hier niet aan, dan zijn er boetes mogelijk.