Isolatie
Isolatiewaarden

K-peil

Hoewel het K-peil in principe niet meer gebruikt zal worden, kom je het toch nog regelmatig tegen. Het K-peil toont aan wat de globale isolatiewaarde van een gebouw is. Hoe lager het K-peil, hoe minder warmte er kan ontsnappen, dus hoe beter de woning is geïsoleerd.

Je kan deze waarde berekenen door de verschillende U-waardes (i.e. de hoeveelheid warmteverlies van het dak, de muren, vloeren, vensters en deuren) bij elkaar op te tellen en verder ook rekening te houden met de vorm van het gebouw. Bovendien moet men koudebruggen vermijden door toe te kijken op de correcte uitvoering van bouwknopen (de aansluiting tussen verschillende constructiedelen).

Tegenwoordig wordt het K-peil niet meer gebruikt als waardemeter. Nu maakt men gebruik van het meer gedetailleerde S-peil.