Isolatie
Isolatiewaarden

Lambda-waarde

De lambda-isolatiewaarde zal je het vaakst tegenkomen en geeft aan hoeveel warmte een welbepaald materiaal geleidt. Men spreekt dan ook van de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmte er verloren gaat. Een hoge waarde kan gecompenseerd worden door een grotere dikte van het gebruikte materiaal. Vochtig materiaal isoleert minder goed. Daarom zal men in sommige gevallen zowel de droge als de natte lambdawaarde meedelen.

PUR en PIR zullen in het algemeen de laagste waarden hebben qua isolatiemateriaal. De λ-waarde wordt uitgedrukt in W/mK.