Isolatie
Isolatiewaarden

R-waarde

De R-waarde, soms ook wel Rd-waarde, geeft de warmteweerstand van een materiaallaag aan. Hiermee bedoelt men dat deze waarde aantoont hoe goed een een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, hoe beter ze isoleert. Op basis hiervan kan je nagaan hoe dik het isolatiemateriaal dat je gebruikt zal moeten zijn om zeker te zijn dat je voldoende isoleert. 

De R-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal (in meter) te delen door de lambdawaarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). In praktijk betekent dit dus dat een laag die dubbel zo dik is, ook dubbel zo goed zal isoleren. De R-waarde wordt uitgedrukt in m² K/W (vierkante meter, Kelvin, Watt).

Aan de hand van deze waarde bepaalt men ook eventuele premies en subsidies. Om een premie te kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen via de netbeheerder moet men voldoen aan minimale R-waarden. Die minimale waarden zijn afhankelijk van het type isolatie waarvoor je de premie wil aanvragen:

  • Dakisolatie: 4,5 m² K/W 
  • Buitenmuurisolatie van bestaande muren via een aannemer: 3,0 m² K/W
  • Spouwmuurisolatie van bestaande muren via een aannemer: 1,5 m² K/W
  • Na-isolatie muren via binnenzijde via een aannemer: 2,0 m² K/W
  • Vloerisolatie via een aannemer: 2,0 m² K/W