Isolatie
Isolatiewaarden

S-peil

Het S-peil of de schilpeil drukt de energie-efficiëntie uit van de gebouwschil. Het vat alle energetische waarden van de schil van een woning samen in een getal. Dit wil zeggen dat het vertelt hoezeer de gebouwschil warmte en koude verdraagt. Er wordt onder meer rekening gehouden met isolatie, luchtdichtheid, zonwering, de grootte en oriëntatie van de ramen, verliesoppervlakken naar aangrenzende ruimtes, het type van het gebouw, de vormefficiëntie en thermische massa.

Hoe lager het S-peil, hoe beter de energetische efficiëntie en hoe minder energie je zal nodig hebben om je huis te verwarmen of af te koelen. Kleine woningen zullen op die manier minder benadeeld worden, grote woningen met glas gaan het moeilijker hebben om de norm te halen. 

Sinds het begin van 2018 vervangt het S-peil het K-peil als energie-eis voor vergunningen bij nieuwbouwprojecten. Concreet betekent dit dat er nog beter moet geïsoleerd worden en dat luchtdicht bouwen belangrijker wordt.

Het minimale peil dat vereist is om een vergunning te verkrijgen bedraagt S31, vanaf 2020 zelfs S28. In tegenstelling tot het K-peil geldt het S-peil bovendien per wooneenheid, en niet per gebouw.