Ruwbouw
Bouwmethodes

Bouwmethodes

Hoe bouw je een huis? Wanneer je die vraag stelt aan de gewone man op straat, krijg je ongetwijfeld heel dikwijls hetzelfde antwoord: “Met bakstenen en cement.” Logisch, we zijn nu eenmaal als Belg geboren met een baksteen in de maag. Maar dat wil niet zeggen dat we af en toe eens niet van iets anders mogen proeven.

In realiteit zit het iets complexer in elkaar. Meer en meer wordt er afgestapt van de traditionele manier van huizen bouwen. Andere aandachtspunten komen op de voorgrond en ook nieuwe, externe factoren winnen aan belang. Een woning moet in de eerste plaats stevig zijn en bescherming bieden, maar dat is lang niet genoeg.

De laatste jaren kent de westerse wereld een grote tendens richting een meer ecologische ingesteldheid. Een nieuwe woning moet energiebesparend en milieuvriendelijk zijn. Bovendien moet ze langer meegaan en zorgen voor een gezond binnenklimaat en leefmilieu. Reken daarbij nog eens dat alles niet te veel mag kosten en de dynamiek wordt wel duidelijk.

Dit alles opent deuren voor alternatieve bouwmethodes. Men gaat op zoek naar inspiratie: bij andere culturen, in andere streken en in de wetenschap. Zo kan men nu naast ons vertrouwde metselen ook kiezen voor hout-, staal-, beton- en systeembouw, elk met hun eigen voor- en nadelen en een veelheid aan mogelijkheden.