Ruwbouw
Gevelbekleding

Groengevel

Wie echt origineel uit de hoek wil komen, kan ook opteren voor een groengevel. Het is een van de laatste vernieuwingen op vlak van gevelbekleding. Een groengevel is als het ware een verticale tuin die langs je gevel loopt. Zo heb je de keuze op effectief je muur verticaal te beplanten of gebruik te maken van klimplanten die gewoon van bovenaan tot beneden lopen. Een groengevel brengt je buitenmuren pas écht tot leven.

Opbouw

De beplanting die de groengevel uitmaakt, zal bijna altijd aangebracht worden op een achterliggend raamwerk van hout of metaal. Dat raamwerk wordt verankerd in de muur. Vervolgens wordt de beplanting aangebracht in boven elkaar geplaatste bakken. Op die manier kunnen de planten schijnbaar tegen de muur worden bevestigd, maar is er toch nog voldoende ruimte om ze water te geven en om de muur niet aan te tasten. Die bakken worden voorzien van een waterhoudend schuim zodat de planten niet vallen en voortdurend genoeg water krijgen. Meestal gaat het om vetplanten.

Een groengevel is niet geschikt voor gevels in slechte staat. In de meeste gevallen zal men slechts 1 gevel of een deel van een gevel voorzien van beplanting om het contrast nog duidelijker te maken.

gebouw met begroeiing

Voordelen

Uiteraard is het grote voordeel van een groengevel de uitstraling. Niet enkel krijg je een unieke gevel, maar bovendien een natuurlijke. Je eigen stukje natuur, en dat dan nog eens verticaal tegen je muur. Milieuvriendelijker dan dat kan bijna niet. Het vormt dan ook een originele manier om een gevel of je hele huis te accentueren.

De andere voordelen hebben dan ook veel te maken met het ecologische voordeel dat je hebt. Door de aard van de beplanting zal er minder water afvloeien. De planten zullen immers een deel ervan opnemen. Bovendien zorgen ze voor een natuurlijke verbetering van de water en luchtkwaliteit. Door de opname van het vele vocht vormt het ook een natuurlijke buffer tegen brandgevaar.

Een groengevel verbetert bovendien de isolatiewaarde van je huis, zowel op vlak van temperatuur als op vlak van geluid.

Nadelen

Het hoeft niet te verwonderen dat een groengevel erg arbeidsintensief, niet ten minste op vlak van het onderhoud. Planten hebben water en aandacht nodig. Je mag ze niet te groot, te weelderig om te schuin laten groeien, wil je blijven genieten van het prachtige uiterlijk. Wekelijks onderhoud voor kleine zaken is dan ook nodig. Voor het grotere werk kijk je al snel tegen een drietal keer per jaar aan. Ook het vervangen van planten zal nodig zijn. Niet alle planten zullen namelijk zomaar elk jaar overleven.

Beplanting kan schadelijk zijn voor de gevels. Zowel qua water als door de natuurlijke gang van zaken kunnen ze van negatieve invloed hebben op de structuur en materialen van je buitenmuren. Sommige planten zullen ook barsten en kieren opzoeken om verder in te groeien. Een gevel met barsten of scheuren is dus extra kwetsbaar voor deze vorm.

Een groengevel is natuurlijk heel erg duur maar kan een belangrijke investering zijn op vlak van besparing en milieuvriendelijkheid.

Prijs

De kosten voor een groengevel worden al gauw geraamd op 400 euro per vierkante meter. Op termijn zal je wel besparen aan kosten voor bv. water en onderhoud. Bepaalde overheden geven bovendien subsidies voor het plaatsen van groengevels.