Ruwbouw
Gevelbekleding

Metselen

Bij metsen of metselen worden bakstenen naast elkaar en op elkaar verbonden met mortel. De techniek werd al in het Romeinse Rijk toegepast en is meer dan enkel stenen stapelen. Er is oefening nodig om ervoor te zorgen dat alle ruimte tussen de stenen volledig volraken. Er moet vol en zat gewerkt worden. Mortel is een mengsel van zand, water en cement of kalk. De vochtige mortel wordt tussen de stenen geplaatst en droogt tot een harde voeg. De voeg zal ongeveer 1/3 de grootte van de baksteen zijn en maakt dus ook een belangrijk esthetisch onderdeel uit van de klassieke buitenmuur.

Om de muur loodrecht te metselen, wordt gebruikgemaakt van metselprofielen. Dit zijn houten of metalen stijlen die te lood worden gesteld op het einde of op de hoeken van de muur. Hierop tekent de timmerman de laagverdeling af. Dit wordt uitgevoerd met behulp van de lagenlat. Een laag bestaat uit de dikte van de steen samen met de dikte van de voeg. Hierna telt hij vanuit de meterpeil naar onder toe om waterpas te beginnen. Ten slotte trekt hij de draad van het ene naar het andere profiel, te beginnen bij de onderste laag.

De voordelen

Aangezien de traditionele bouwmethode nog steeds het meeste voorkomt, zijn de vakmannen er natuurlijk ook het meest bedreven in. Een vakman vinden in je buurt die een muur kan metselen, is dus zeker geen onmogelijke opdracht.

Baksteen is een erg duurzaam materiaal en erg slijtvast. Het vormt zo de geschikte bescherming tegen de Belgische weersomstandigheden.

Er zijn bijna geen beperkingen wat betreft architectuur, noch qua legverbanden. Een aangepast legverband kan je buitengevel meteen dat tikkeltje extra geven.

Qua isolatie scoort de traditionele methode erg hoog en zal men dus amper temperatuurschommelingen of geluidshinder ervaren. 

De nadelen

Het metselen zelf kan vaak stilliggen bij slechte weersomstandigheden. Zo kan bij regen de mortel te vochtig worden en onvoldoende drogen. Vrieskou kan dan weer zorgen dat er barsten ontstaan in de stenen of tijdens het drogen. Gemiddeld moet je rekenen op een bouwtijd van ongeveer een jaar.

Metselwerk, bakstenen en beton zijn vaak heel zwaar en oefenen meer druk uit op de ondergrond. Er zal dus stevigere fundering moeten voorzien worden. 

De buitenmuren moet vaak nog nagevoegd worden. Door de toevoeging van water en de voortdurende aanraking met de lucht zullen voegen nooit écht dicht zijn en komen er vaak luchtbubbels voor. 

Door de combinatie van mortel, beton, etc. is deze methode van nature uit heel vochtig. Het drogen van dat bouwvocht kan een lange tijd in beslag nemen.

stenen muur