Ruwbouw
Problemen

Problemen

Al bij het begin van het bouwen, in de fase van de ruwbouw, kunnen er problemen ontstaan die naargelang de werken vorderen voor irritante en zelfs gevaarlijke gevolgen kunnen zorgen. Men doet er goed aan om voldoende voorzichtigheid toe te passen in elke fase van het bouwproject. Allen hebben ze effecten die pas veel later naar bovenkomen, waarbij het vaak ook te laat is om ze aan te pakken.

De meest voorkomende problemen tijdens de ruwbouwwerken zijn bouwvocht, koudebruggen en algemene constructiefouten. Het bouwvocht kan op zich makkelijk worden opgelost, maar vergt vooral veel tijd. Toch zal geduld belangrijk zijn, wil men niet binnen de kortste keren renoveren. Koudebruggen hebben dan weer een negatieve invloed op je isolatie en dus je energiezuinigheid. En dan zijn er nog allerhande constructiefouten die zich op eender welke plaats kunnen voordoen en steeds het gevolg zijn van menselijke fouten. Onoplettendheid kan op die manier leiden tot vertrekkende gevolgen. Voorzichtigheid is dan ook geboden.