Ruwbouw
Problemen

Constructiefouten

Een constructiefout is een fout die gemaakt wordt tijdens de effectieve constructie, bij het bouwen of verbouwen, waardoor de beoogde kwaliteit niet wordt behaald.  Deze ontstaan in de gebruiksfase, bij het uitvoeren van onderhoud, bij renovaties, uitbreidingen en verbouwingen, en in de sloopfase. Ook na de oplevering kunnen constructiefouten gemaakt en vooral ontdekt worden. Zo kan betonrot optreden wanneer het ontwerp, de materialen en/of de uitvoering slecht zijn geweest. Het gebrek kan lang verborgen blijven en het draagvermogen van het bouwwerk in gevaar brengen.

Sommige bouwfouten zijn zo klein dat ze eenvoudig te verhelpen zijn. Andere bouwfouten kunnen dan weer ernstige schade veroorzaken aan het gehele bouwwerk waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan. De oorzaken achter bouwfouten zijn zeer divers en kunnen onder meer bestaan uit een gebrek aan kennis of onvoorzichtigheid, de verkeerde keuze van materialen of onvoldoende toezicht.

Voorbeelden van constructiefouten zijn een slecht geplaatst dak of een fout in de waterkerende laag. Dit soort problemen zijn vrij moeilijk te herkennen. Het is namelijk mogelijk dat de constructiefout niet zit waar het gevolgen ervan zichtbaar worden. Bij twijfel of onzekerheid kan je er best een expert bijhalen.