Ruwbouw
Structurele materialen

Structurele materialen

In België houden we nog steeds erg graag vast aan het traditionele bouwen. Hoewel de andere bouwmethodes aan populariteit winnen, zijn ze op dit moment nog niet opgewassen tegen wat we altijd hebben gekend. Intussen hebben we dan ook heel wat mogelijkheden wat betreft het gebruikte materiaal om op deze wijze te bouwen.

Over de jaren heen heeft het materiaal zich moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en vooral ook aan onze behoeften. Waar vroeger volle muren de regel waren, is dit intussen geëvolueerd naar spouwmuren. Nu ligt de focus namelijk meer op isolatie en de bescherming ervan.

Onze traditionele muren bestaan nu uit een dragende muur, isolatiemateriaal (meestal in de vorm van platen), een spouw en afwerking met gevelstenen. Met de vele mogelijkheden in ieder onderdeel moeten ook de dragende muren mee met hun tijd. Zo zien we een aantal heel specifieke soorten materiaal, elk met hun eigen karaktertrekken. Je keuze uit deze opties wordt bepaald door je eigen behoeften. Of je nu kiest uit esthetische, functionele of budgettaire overwegingen, voor iedere persoon is er een bouwsteen die beantwoordt aan jouw persoonlijke eisen.