Technieken
Brand- en inbraakpreventie

Andere melders

Naast rookmelders zijn er nog een aantal andere melders die interessant kunnen zijn om in huis of op de werkvloer te hebben. In de eerste plaats is er de CO-melder voor huizen waar de verwarming gebeurt door verbranding. Wanneer je gasvuren gebruikt kan een gasmelder dan weer een nuttige investering zijn. Hittemelders zijn een alternatief voor rookmelders op vochtige of erg stoffige plaatsen.

Co-melder

Naast de klassieke rookmelder zal men vaak ook een CO-melder in huis nemen. CO-melders meten voortdurend de aanwezigheid van koolstofmonoxide. Vooral in oudere huizen is dit geen onnuttige aankoop. Door verouderde toestellen en een slechte ventilatie blijven de gassen in de winter namelijk vaak ophopen. Ook elders waar er gebruik gemaakt wordt van verbrandingsketels of open haarden is een CO-melder onmisbaar. Het ontstaat door onvolledige verbranding van bepaalde brandbare stoffen.

Aangezien CO een heel gevaarlijk gas is, kan een teveel ervan leiden tot zware gezondheidsproblemen of zelfs een fatale afloop. Bovendien is het volledig geurloos, smaakloos en onzichtbaar en verspreid het zich steeds gelijkmatig doorheen een kamer. Detectie ervan zonder een melder is dan ook nagenoeg onmogelijk.

CO-melders worden best geplaatst in of net naast de slaapkamers, waar het grootste gevaar schuilt. Plaats er genoeg want koolstofmonoxide verspreid zich gelijkmatig en kan snel toeslaan. Zeker wanneer de slaapkamers zelf zijn verwarmd met verbrandingsketels plaats je er best in de kamers zelf. Om valse alarmen te vermijden hou je ze best wel uit de buurt van de ketels zelf. Plaats ze bovendien ook niet tegen het plafond, want CO klimt meestal niet zo hoog, maar op een hoogte van ongeveer anderhalve meter. In vele gevallen zijn ze onderdeel van een groter alarmsysteem.

Gasmelder

Gasmelders verschillen van CO-melders in dat opzicht dat ze net alle andere gassen waarnemen. Zo meten ze de aanwezigheid van aardgas, butaan, propaan, etc. De positie van de melder is daarbij van belang. Wil je zware gassen meten zoals butaan en propaan dan zal je de melder laag bij de grond moeten plaatsen. Aardgas en LPG, die veel lichter zijn, kan je beter detecteren als je gasmelder dichter bij het plafond is gemonteerd. Gasmelders worden vooral aangeraden wanneer je gebruik maakt van gasketels. Logischerwijs plaats je ze op in de buurt van de toestellen die op gas werken. Ze zijn zeker niet geschikt als CO-melder.

Hittemelder

Een hittemelder detecteert geen rook , maar registreert plotse temperatuursveranderingen in de nabije omgeving. Wanneer de temperatuur een bepaalde bovengrens overschrijdt, slaat ze alarm. De hittemelder is een uitstekend alternatief om te plaatsen in ruimtes waar een gewone rookmelder te veel valse alarmen zou geven. We denken zo aan plaatsen waar veel waterdamp of andere gassen aanwezig zijn die het signaal zouden kunnen beïnvloeden. De meest voorkomende ruimtes zijn de keuken, de badkamer, de werkruimte, de garage en eventueel het binnenzwembad. Hittemelders zijn best maximaal 5,3 meter verwijderd van de verste muur, de deur of de volgende hittemelder.