Technieken
Brand- en inbraakpreventie

De 5 grootste oorzaken van brand (en hoe ze te voorkomen)

In ons landje vinden iedere dag zeker 4 woningbranden plaats. Niet zelden komen mensen om in die vlammen. De meeste branden vallen nochtans perfect te voorkomen. Een gewaarschuwd mens is er 2 waard, daarom overlopen we even waar je op moet letten om tragedies te voorkomen.

 • Vergetelheden
  Te vaak wordt een woningbrand veroorzaakt door mensen die heel even onvoorzichtig zijn. Met een brandende sigaret in slaap vallen, kaarsjes vergeten te doven, een open haard die overslaat op brandbaar materiaal, het gebeurt allemaal vaker dan je zou denken. Let dus altijd extra op als je met vuur in de weer bent, hoe klein het vlammetje ook is.
 • Elektrische apparaten
  Toestellen die werken op elektriciteit veroorzaken soms kortsluiting. Vooral bij oudere machines is dat een risico. Maar ook apparaten die werken op batterijen zijn niet zonder gevaar. Hoe vaak schiet een smartphone die ’s nachts wordt opgeladen niet in brand? Zorg dus dat je steeds voorzichtig bent met stopcontacten. Zeker ’s nachts is het een idee zoveel mogelijk stekkers uit te trekken.
 • Schoorsteenbrand
  Nog een oorzaak die vaak perfect te voorkomen is. Over het algemeen vat een schoorsteen vlam omdat hij niet genoeg wordt schoongemaakt. Nochtans is dat van groot belang, zeker als je centrale verwarming eraan gekoppeld is. Er blijven altijd roetresten en takjes van vogelnesten hangen. Die branden in een mum van tijd. Rek toch minimaal een keer per jaar tijd uit om het reinigingsklusje te klaren.
 • Koken
  Iets waar veel mensen nooit bij stilstaan: koken is een brandgevaarlijke situatie. Denk maar aan brandbaar materiaal dat iets te dicht bij de warmtebron staat. Een vlam van het gasvuur die in de dampkamp slaat. De frietketel die vuur vat. Olie of vet die overkoken en zo ellende veroorzaken. Allemaal dingen die heel vlug gebeurd zijn. Blijf daarom altijd in de buurt van je fornuis. Hou een branddeken- of blusser bij de hand in geval van nood.
  Belangrijk om te onthouden: probeer olies of vetten nooit met water te blussen, zo maak je het alleen maar erger. Gooi er zo vlug mogelijk een branddeken of desnoods een natgemaakte handdoek over.
 • Werkzaamheden
  De garage wordt dikwijls gebruikt om werkjes te doen. Vaak komt daar brandgevaarlijk gereedschap en/of een warmtebron bij kijken. Let altijd dubbel op als dat het geval is.

Hoe voorkomen?
Het is onmogelijk om constant alles in het oog te houden. We geven je nog wat tips om het er zo veilig mogelijk vanaf te brengen:

 • Installeer rookmelders
  Advies van absoluut levensbelang. Hang de melders op verschillende plaatsen in huis, zodat je vlug gealarmeerd wordt bij brand. Zeker bij risicoplaatsen als de meterkast of de droogkast zijn ze best aanwezig.
 • Hou kinderen uit de buurt van lucifers of aanstekers
  Een bijna logische tip, maar toch de oorzaak van veel miserie. Wees er zelf ook voorzichtig mee.
 • Extra controle
  Smeult er geen enkel kaarsje meer? Is de haard volledig gedoofd? Ligt het kookvuur af? Check nog eens voor je ervan uitgaat dat alles in orde is.
 • En vooral
  Gebruik je gezond verstand, probeer snel te reageren en hou de juiste bestrijdingsmiddelen in de buurt.