Technieken
Brand- en inbraakpreventie

Rookmelders

Rookmelders zijn een must als onderdeel van ieder huis. Zowat de helft van alle woningbranden zijn het gevolg van kleine, smeulende vuurtjes. Het zijn dan niet de vlammen die slachtoffers maken, maar de giftige rook die erdoor vrijkomt. Rookmelders zorgen ervoor dat die rook wordt gedetecteerd voor het te laat is om de brand te bestrijden of jezelf in veiligheid te brengen. Bovendien zijn rookmelders vanaf 2020 verplicht in iedere woning in Vlaanderen.

Werking

Zoals de naam waarschijnlijk doet vermoeden nemen rookmelders rook waar, maar dan ook enkel rook. Door optische metingen registreert ze of hoeveel rookdeeltjes er aanwezig zijn in de omgevingslucht. Vanaf er een bepaalde bovengrens wordt overschreden, slaat ze alarm. Een optische rookmelder is momenteel de regel, dus wees zeker dat je deze aanschaft. Ook een kwaliteitslabel is aan te raden en vaak ook verplicht. Voor rookmelders zijn dit het CE-label en het Europese EN14604-certificaat.

Onderhoud

Je doet er goed aan om op regelmatige basis je brandmelders te testen. Kies daarom voor een rookmelder die voorzien is van een testknop. In de meeste gevallen is dit een basisfunctie. Bovendien kan het zeker geen kwaad om te kiezen voor een rookmelder die voorzien is van een batterij met een erg lange levensduur. Zorg tenslotte ook steeds dat je melder stofvrij is. Een regelmatig onderhoud is geen grote moeite en kan je desastreuze gevolgen besparen.

Plaatsing

Om te kunnen spreken van een minimale beveiliging plaats je minstens 1 rookmelder op elke verdieping van je woning. Betere beveiliging is natuurlijk steeds aangewezen.

De meest aangewezen locaties om rookmelders te plaatsen zijn vluchtwegen zoals de hal, maar ook de slaapkamer en woonkamer zijn natuurlijk goede plaatsen. Voor keukens, badkamers en garages gebruikt men dan weer best hittemelders aangezien daar vaak andere dampen voor valse alarmen kunnen zorgen.

Brandweer- en preventieorganisaties zijn tot een aantal richtlijnen gekomen om je te helpen bij de correcte plaatsing van je melders.

 • Plaats steeds rookmelders tussen een slaapkamer en mogelijke brandhaarden zoals de keuken. Om zeker te zijn dat je het geluid van het alarm hoort, plaats je het op maximum drie meter van je slaapkamerdeur. Bij langere afstanden zijn meerdere rookmelders dus aangewezen. Ook in elke trappenhal en bij het begin van elk verdiep is een melder aangewezen.
 • Melders plaatsen in de slaapkamers zelf kunnen nuttig zijn om brand door onder andere kortsluiting tijdig te detecteren. Ook in elke andere kamer kan dit, uitgezonderd plaatsen waar een gasmelder of hittemelder voorzien is.
 • Behoudt steeds een maximale afstand van 7,5 meter tussen een rookmelder en de verst verwijderde muur, een deur naar een mogelijke brandhaard of een volgende rookmelder.
 • In ieder geval is de beste plaats voor een rookmelder het midden van de kamer.
 • Aangezien rook stijgt, moet je rookmelders zo hoog mogelijk plaatsen en dus is het plafond de logische optie. In puntdaken plaats je die best wel zo’n halve meter lager dan de nok, omdat daar vaak al andere lucht verzameld zit.
rookmelder

Regelgeving

Omtrent brandveiligheid duikt er steeds meer regelgeving op ter bescherming van de burgers. Die regelgeving handelt over de verplichte plaatsing van melders, maar ook de manier waarop ze worden geplaatst, aan welke vereisten ze moeten voldoen en om welke soort melders het moet gaan.

Vlaanderen

In Vlaanderen moet elke nieuwbouwproject en elk renovatieproject dat een omgevingsvergunning vereist rookmelders voorzien. Die rookmelders moeten duidelijk op de plannen staan aangegeven. Diezelfde regeling geldt voor woningen waarvoor een sociale lening is toegekend na 31 december 2012. Vanaf 1 januari 2020 moet eender welke woning in Vlaanderen voorzien zijn van rookmelders.

Voor huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract is afgesloten na 31 december 2012 geldt de plicht dat ze zijn uitgerust met voldoende rookmelders. Deze voorwaarde komt overeen met minstens 1 rookmelder per verdieping, een absoluut minimum.

In ieder geval moet het bovendien gaan over een optische rookmelder.

Beantwoordt men niet aan de regelgeving dan wordt de woning niet-conform verklaard. In dat geval zal men niet kunnen verhuren. Een controleur zal dit als opmerking kunnen toevoegen in een verslag rond de woningkwaliteit maar het loutere ontbreken van rookmelders kan niet leiden tot een onbewoonbaarheidsbesluit.

Andere regels

Er zijn nog een aantal andere richtlijn en regels waarmee (deels) rekening kan of moet worden gehouden.

 • Rookmelders moeten voldoen aan de algemene constructienorm (kwaliteitslabel CE).
 • Europese Norm 14604: alle autonome rookmelders in Europa dienen aan de norm EN14604 te voldoen. De norm bepaalt onder andere de toegestane types en minimale technische vereisten.
 • BOSEC: een niet-verplichte extra kwaliteitsnorm die je op sommige rookmelders kan terugvinden.
 • Voor melders in privéwoningen (op batterijen) bestaan er geen onderhoudsnormen. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor een regelmatige controle via de testknop. Die is er wel wanneer je werkt met brandcentrales (NBN S21-100-2: Belgische onderhoudsnorm voor brandcentrales).
 • Logiesdecreet: specifieke wetgeving voor toeristische logies in Vlaanderen.
 • Doorgaans bevat de gemeentelijke politiecodex specifieke bepalingen voor huisvesting, evenementen, etc.
 • Het kan in uitzonderlijke (gevaarlijke) situaties zijn dat de brandweer je specifieke vereisten oplegt. Je kan je lokale brandweerzone contacteren voor een vrijwillige audit.
 • Ook je brandverzekeraar kan je specifieke eisen opleggen om dekking te garanderen.