Technieken
Energie

Aardgas

Aardgas is in België en over de hele wereld nog steeds één van de meest gebruikte energiebronnen. De term “aard” werd vooral toegevoegd om aan te tonen dat het gas van natuurlijk oorsprong is. Aardgas is een fossiele brandstof dat het resultaat is van de ontbinding van eeuwenoude levende organismen. Dit betekent ook dat het niet onuitputtelijk is en dus ooit zal opraken. Bovendien zijn de gassen zelf wel natuurlijk, maar de ontginning ervan zijn niet meteen milieuvriendelijk.

aardgas

Voordelen

Aardgas is relatief voordelig als energiebron. Zowel de kosten voor de installatie als die voor het onderhoud ervan lopen meestal niet al te hoog op. Sinds enkel jaren is het ook verplicht om een condensatieketel op gas te installeren die een hoger rendement heeft en een laag verbruik. Ook op die manier kan je heel wat geld besparen. Bovendien is aardgas makkelijker te verkrijgen in België waardoor we minder afhankelijk zijn van prijsveranderingen door rijke landen.

Het is nog steeds milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen. Bij de verbranding van gas komen minder andere schadelijke gassen vrij, blijft er minder vuil achter en is er ook amper sprake van vervuilend transport. Aardgas wordt namelijk aangevoerd via pijpleidingen. Het blijft echter een fossiele brandstof waarvan de bewerking en ontginning een invloed hebben op het milieu.

Aardgas is veilig doordat het sterk gereglementeerd is. Ook de gasleidingen en gasketels worden aan strenge eisen onderworpen. Bovendien moeten gasketels in het bezit zijn van keurmerken en regelmatig aan controle worden onderworpen.

Aardgas is makkelijk te verkrijgen, makkelijk te vervoeren en makkelijk op te slaan. Het enige wat je thuis echt nodig hebt is een kleine gasketel.

Nadelen

Aardgas is geen hernieuwbare energie bron. De voorraden die we ter beschikking hebben zullen op dit tempo ten laatste binnen de 100 jaar tijd uitgeput zijn. Dit wil zeggen dat we onze focus moeten leggen op andere energiebronnen en dat huidige investeringen in aardgas op korte termijn niet meer zullen opbrengen.

Hoewel het de betere fossiele brandstof is, blijft aardgas wel een vervuiler. Vooral de manier waarop we aardgas verkrijgen zorgt voor heel wat schade aan het milieu. Het gas draagt dan ook bij tot de klimaatverandering en kan amper duurzaam genoemd worden.

Aardgas is wel explosief.